Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1042 • Carl Linnaeus to Erik Gustaf Lidbeck, 2 September 1749 n.s.
Dated 1749 d: 22 aug.. Sent from Stockholm (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Höglärde H[err] Magister.

H[err] Magistren är jag förbunden för nya prof af sin gambla wänskap; jag beklagar mer än mycket at H[err] Magistren måst så länge hållas wid sängen; och äfwen måste cedera H[err] Söderberg den förmonen at se Skåne. jag kan heligt betyga at jag aldrig rest med mera nöje; antingen i anseende till skönheten af landet, äller konsten wid Gårdarne, äller undfägnaden i husen. H[err] Söderberg skall det sielf bewitna; han har fölgt mig trogit och warit mig till ganska stort nöje, at jag aldrig kunne få beskedeligare karl.

Hälsa Eder Swåger H[err] Bergmästaren med min oändeliga affection;

Montin har profiterat wackert i Lappland; Hagström sägs ock fått någo[t] artig; Prof[essor] Kalm skickade en hel kista med frön, och komer, w[ill] G[ud] sielf i wår med så många observationer han kan.

Nytt af resan får jag referera så snart Gud hielper Eder till Upsala.

förbl[ifwer]
Höglärde H[err] Magistrens
hörsame tiena[re]
C[arl] Linnaeus

Stockholm 1749
d[en] 22 aug[usti]

Magister Docens
Edel och Höglärde
H[err] Eric G[ustaf] Liidbeck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus thanks Erik Gustaf LidbeckLidbeck, Erik Gustaf
(1724-1803). Swedish. Professor of
natural history and economy at Lund.
Studied under Linnaeus. Accompanied
Linnaeus as secretary on his
Västgöta journey in 1746.
Correspondent of Linnaeus.
for services.

Linnaeus regrets that Lidbeck had been ill in bed so long and had had to leave it to Olof SöderbergSöderberg, Olof Swedish.
to accompany Linnaeus to Skåne. Linnaeus is very satisfied with the journey, and Söderberg will tell Lidbeck more about it when they meet.

Linnaeus sends his regards to Lidbeck’s brother-in-law.

Lars MontinMontin, Lars (1723-1785).
Swedish. Physician and botanist. Studied
medicine in Uppsala under Linnaeus and
Nils Rosén von Rosenstein.
Provincial physician of the province of
Halland. Correspondent of Linnaeus.
has done well on his journey to Lapland. Johan Otto HagströmHagström, Johan Otto
(1716-1792). Swedish. Physician and
naturalist. Linnaeus’s student. Linnaeus
wrote the introduction to his Pan
apum
(1768), on bee-pollinated
flowers. He was one of the tutors of
Carl Linnaeus the Younger. Correspondent
of Linnaeus.
is also said to have made progress. Pehr KalmKalm, Pehr (1716-1779).
Swedish. Botanist and traveller,
professor of natural history at
Åbo. Disciple of Linnaeus.
Travelled in North America 1748-1751.
Correspondent of Linnaeus.
has sent Linnaeus a box full of seeds [Kalm to Linnaeus, 14 October o.s., 25 October 1748 n.s.Letter L0976 and is expected back in the spring.

Linnaeus will tell Lidbeck more about the journey when Lidbeck comes to Uppsala.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LUB). [1] [2] [3]