Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1075 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 6 January 1750 n.s.
Dated 1749 d. 26 Decembr.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäraste Broder

Lyckelig juhl och nyåhr med alla de sällheter som i det kunna infalla.

Senaste postdag[en] kommo så många beställningar ifrån Herrgården, at jag ej hinte swara.

Bror talar om Linnaei tid, af den är endast namnet quart. olim Achilles eram. det war och stor fåfänga.

Eluteria är nomen Petiverii på Casianthea som är rätt en Clutia.

Pharmacopaea pauperum har jag ej sedt. ibland de Chinesiske coraller, ormar, fiskar örter fägnade mig mäst Oscabrion Petiveri den jag aldrig tillförene sedt och aldrig underligare

Intet skall jag glöma min Bror wid örtmönstringen, när den tiden skall dagas i min werld.

M[in] Br[or] får af mig alla de frön i wår som kunna salva virginitate rapi.

Cortex ligni Brasiliensis torde wara Haematoxyli, men nyttan wet jag ej.

Hälsa H[err] Arch[iater] Rosen, säg honom at jag har för hans räckning hos Hofintendenten julin insat 225 d[a]l[e]r kopp[ar]m[yn]t och upwist rächning för det andra.

Min wördnad hos min Broders förloffwade Brud.

i dag 14 dagar sedan kom promotion, Barsöh[l], Rectorat och alt i werlden hufwudstupa på mig.

jag förbl[ifwer]
Min K[iäre] Broders
lydige dräng
C[arl] Linnaeus

1749
d[en] 26 Decemb[e]r
Upsala

upSUMMARY

Linnaeus wishes Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
a Merry Christmas and a Happy New Year.

Linnaeus had got so many requests from the manor [from Bäck], with the latest mail that he had not been able to answer them [these letters have not come down to us].

Bäck talks about Linnaeus’s time, but only the name is left. The period of Linnaeus’s great renown has passed. He was Achilles once.

Eleuteria is Petiverius’s [James PetiverPetiver, James (c.1663-1718).
British. Apothecary. Collector of
natural history specimens. His herbarium
contained more than 5000 items.
] name for Casianthea, a species of Clutia.

Linnaeus has not seen any Pharmacopoea pauperum.

Among all the specimens he had received from China, Linnaeus was most pleased by Petivers’s Oscabrion, which he had not seen before.

Linnaeus will not forget Bäck when he goes through his stock of plants.

In the spring, Bäck will have all the seeds that Linnaeus can collect without damaging them or the plant.

Cortex ligni Brasiliensis seems to be Cortex Haematoxyli, but Linnaeus does not know what it can be used for.

Bäck should tell Nils Rosén von RosensteinRosén von Rosenstein, Nils
(1706-1773). Swedish. Physician
and professor of medicine. Colleague of
Linnaeus at Uppsala. The founder of
modern pediatrics. Correspondent of
Linnaeus.
that Linnaeus has deposited 325 daler k:mt on his account with Julin [Peter Julinskiöld Julinskiöld, Peter
(1709-1768). Swedish. Treasurer of
Uppsala University. 
] and shown an invoice for the rest of the sum.

Linnaeus sends his regards to Bäck’s fiancée [Anna Charlotta BäckBäck, Anna Charlotta
(1737-1767). Swedish. Wife of Abraham
Bäck. Born Adlerberg.
].

During the last fortnight, Linnaeus has had both a promotion, the celebration of childbirth, the office of vice-chancellor [Linnaeus took office as vice-chancellor on 14 December] of the university and everything else to attend to. He feels overwhelmed.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 112-113   p.112  p.113.