Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1108 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, March? 1750 n.s.
Dated . Sent from () to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäreste Broder.

i dag har jag utgifwit ordres till trägårds mästaren att till dag 8 dagar hafwa fröne färdige at med posten afgå.

Kan jag få bref till Hagström, skall jag expediera det för honom lyckeliga tillfälle. Emedlertid tackas M[in] K[iäre] Br[oder] som will wara en fader för de unge Medicis; jag wet wist at han det emottager med uprächte händer. Hagström kan hela Chirurgien wähl.

Stackars Baron Hårleman gud hielpe honom. jag hade doch bref i dag, och Herren klagar sig intet.

M[in] Br[oder] frågar om icke det war jag som skref nyåhrs önskan i Torpranäs namn till hans fru? hwad M[in] Br[oder] will där med säga förstår jag intet; jag har aldrig hört i min lifstid nämnas Torpranäs. förklara mig gåtan.

Missa. om honom skrifwer Gronovius at han war i leyden, och non salutato hospite hastigt där förswan. mer wet jag intet.

Nova literaria. uti Italien är tryckt en bok, som utkommit i januarii månad, där auctor beskrifwer endast det liuset som lyser i watnet som eld, då skeppet går, äller wågorne häfwa sig. han bewisar at detta är hwarken electrix, elementarisk äller gast Eld, utan kommer af insecter, som i myckenhet hålla sig på watnet, och lysa i morkret. han har silat dem från watnet, och afritat dem; men han skrifwer på italienska at jag haft swårt at förstå honom. Det war rätt nytt.

jag håller på afrita den gula foglen som H[err] Wargentin sände mig, och at beskrifwa den, som skall sedan komma till Wettenskaps academien, ty han meriterar. Han fins i Bengalen.

wij hafwom och haf[t] den lyckan at här i Upsala se Lagertwists sedlar ibland de studerande som giort mig litet bryeri.

Hälsa Br[oder] Rosen. Lätt mig wetta något nytt af Eder stora werld, ty jag sitter in obscuro och gapar på Eder lystre

M[in] Br[oders]
egen
C[arl] L[innaeus]

upSUMMARY

Linnaeus has told the gardener [Diedrich NietzelNietzel, Diedrich (1703-1756).
German. George Clifford’s gardener at
Hartecamp. Became university gardener at
Uppsala, where he died. Correspondent
of Linnaeus.
] to prepare the sending of seeds meant for Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
, so that it can be sent in a week.

If Linnaeus has time, he will write to Johan Otto HagströmHagström, Johan Otto
(1716-1792). Swedish. Physician and
naturalist. Linnaeus’s student. Linnaeus
wrote the introduction to his Pan
apum
(1768), on bee-pollinated
flowers. He was one of the tutors of
Carl Linnaeus the Younger. Correspondent
of Linnaeus.
to congratulate him. Linnaeus thanks Bäck for helping young doctors like a father. Hagström knows all surgery.

Linnaeus feels sorry for Carl HårlemanHårleman, Carl
(1700-1753). Swedish. Nobleman,
architect, royal superintendent.
Correspondent of Linnaeus.
. Linnaeus had a letter the same day [this letter has not come down to us], and Hårleman does not complain.

Bäck asked [this letter, from Bäck, has not come down to us] if it was Linnaeus who had written a New Year letter in Torpranäs’s name to Torpranäs’s wife. Linnaeus has never heard of Torpranäs and wonders what Bäck means.

Johan Frederik GronoviusGronovius, Johan Frederik
(1690-1762). Dutch. Naturalist, senator
of Leiden. Linnaeus’s benefactor and
friend. Published Flora Virginica
(1743, 1762) together with John Clayton.
Correspondent of Linnaeus.
has written to Linnaeus [Gronovius to Linnaeus, 7 November 1749Letter L1071] that Henri MissaMissa, Henri (?-?). French.
Physician. Arrived in Uppsala in 1748.
Linnaeus’s first foreign student.
Correspondent of Linnaeus.
had been in Leyden and left without saying goodbye to his host.

Linnaeus has seen a book written in Italian [Linnaeus refers to Giuseppe Vianelli’sVianelli, Giuseppe (17?-17?).
Italian. Entomologist.
, Nuove scoperto intorno le luci notturneVianelli, Giuseppe Nuove
scoperto intorno le luci notturne
dell’acqua marina, spettanti alla
naturale storia, fatte da Giuseppe
Vianelli Medico-Fisico in Chioggia, e
consecrate a Sua Eccellenza H. N. U.
Sig:or Girolamo Giustiani
(Venice
1749).
], describing the light that shines in the water when a ship passes or when waves flow. The author proves that it is neither electric nor any other fire but comes from insects in the water. He has caught such and depicted them. Linnaeus does not know Italian, so it is difficult for him to follow the text.

Linnaeus is depicting the yellow bird that Pehr WilhelmWargentinWargentin, Pehr Wilhelm
(1717-1783). Swedish. Astronomer and
statistician. Secretary of the Royal
Swedish Academy of Sciences since 1749.
Correspondent of Linnaeus.
had sent him. He will also describe it, and send it to to the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
] [Linnaeus published two observations on birds in 1750, "Sommar-guling"Linnaeus, Carl
"Sommar-guling", KVAH,
11 (1750), 127-132. Soulsby no. 1171.
and "En indianisk sparf"Linnaeus, Carl "En
indianisk sparf. Eller fringilla capite
caeruleo, dorso viridi, abdomine
fulvo", KVAH, 11 (1750),
278-280. Soulsby no. 1178.
]. The bird is worth it. It comes from Bengal.

In Uppsala, Johan Gustaf Lagertwist’sLagertwist, Johan Gustaf
Swedish. Surveyor to the royal
household.
notes have been found among students, which has caused Linnaeus some trouble.

Linnaeus sends his regards to Nils Rosén von RosensteinRosén von Rosenstein, Nils
(1706-1773). Swedish. Physician
and professor of medicine. Colleague of
Linnaeus at Uppsala. The founder of
modern pediatrics. Correspondent of
Linnaeus.
and asks for news from the big world, for he lives in darkness in Uppsala and is eager to hear.

upMANUSCRIPTS

a. original (KVA). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 117-118   p.117  p.118.