Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1129 • Carl Linnaeus to Johan Mauritz Klinckowström, 20 April 1750 n.s.
Dated 9 April 1750. Sent from Uppsala (Sweden) to Strömstad (Sweden). Written in Swedish.

Högwälborne H[err] Öfwerst och Riddare.

Den ähran Högwälb[orne] H[err] Öfwersten så ofta mig tillskyndar genom sine Högtärade bref, med den assistence jag får ifrån westra orten, sätta mig uti en odödelig obligation.

Rönet om Kikbären tyckes böra insättas uti wettenskaps academiens handlingar, ty det står hos ingen author; och wet jag ingen som där om; nämnt mer än jag uti westgiothe, resan p: 65 (orkornet) Fauna Svecica 1150, (Tipula).

jag lägger in en lapp till projectwis at giöra ett rön af, at andra och raffinera på 100de sätt.

jag framhärdar med alt estime
Högwälborne H[err] Öfwersten
ödmiuke tienare
C[arl] Linnaeus

Upsala d[en] 9 April
1750

[a][a] : MS1 [the illustration on fol.
3, presumably of a jellyfish, made by
Linnaeus
]
Kongl[ig] Maij[estät]s Troman
Öfwersten och Riddaren
Högwälborne H[err] Mauritz Klinkow-
ström
Strömstad
frijbr[ef]

upSUMMARY

Linnaeus is much indebted to Johan Mauritz Klinckowström’sKlinckowström, Johan Mauritz
(1692-1768). Swedish. Nobleman,
major general. Correspondent of
Linnaeus.
for all his letters [these letters have not come down to us]and assistance.

The gall excrescence on junipers [Kikbär, in Swedish] is a new observation that should be recorded in the transactions of the Academy [Linnaeus means Kungliga Vetenskapsakademiens handlingar Kungliga
Vetenskapsakademiens handlingar

(1739-) (Transactions of the Royal
Swedish Academy of Sciences).
], because it is a novelty, mentioned before only by Linnaeus in his Wäst-göta-resaLinnaeus, Carl
Wäst-göta-resa på
riksens högloflige ständers
befallning förrättad år
1746. Med anmärkningar uti
oeconomien, naturkunnogheten,
antiquiteter, inwånarnes seder och
lefnads-sätt
(Stockholm 1747).
and in Fauna Svecica Linnaeus, Carl Fauna Svecica
sistens animalia Sveciae regni:
quadrupedia, aves, amphibia, pisces,
insecta, vermes, distributa per classes
& ordines, genera & species. Cum
differentiis specierum, synonymis
autorum, nominibus incolarum, locis
habitationum, descriptionibus
insectorum
(Leiden 1746). Soulsby
no. 1152.
.

Linnaeus writes a note on a piece of paper about making an observation of it.

[An illustration, made by Linnaeus, presumably of a jellyfish, is added on the last foliopage].

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv, 0301-0303). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1922), vol. I:8, p. 127-128   p.127  p.128.

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 [the illustration on fol. 3, presumably of a jellyfish, made by Linnaeus]