Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1133 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 29 May 1750 n.s.
Dated 1750 V/ 18. Sent from () to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäreste Broder

M[in] K[iäre] B[roder] undrar hwarföre jag ej är så höflig och swarar folk då de tala mig till, men jag wet allenast ett enda at förebära, näml[igen] at jag ej är mer än en.

Gud gifwe hälsan huru skall man då kunna få angenämare sälskap, än den ärliga och artiga Arch[iater] Beck; huru kan man få större nöje öfwer Rötemånaden; men jag är rädd at M[in] Br[oder] här swälter till döds, som är wand wid Kongl[ig] mat.

M[in] K[iäre] Br[oder] äger ju Flora oeconomica både på latin och swänska, där står om Bomullen; den första salix.

war så god och se på arken hos Kiesewetter sedan de fått min Correctur, och förr än de afdragas, at jag får correct funda-menta, så will jag lära M[in] K[iäre] Br[oder] i rötemånaden at förstå hwad jag menar. där äro få ord, som mena mera.

Lef säll min såte wän.

C[arl] L[innaeus]

1750 d[en] V/8.

Kongl[ig] LifMedicus
Wälborne H[err] Abr[aham] Baeck
Stockholm.
frijbr[ef].

upSUMMARY

Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
has asked [this letter, from Bäck, has not come down to us] why Linnaeus does not answer people who approach him. Linnaeus answers frankly that he is only one person, so his time is restricted.

Linnaeus again invites Bäck for the dog-days. However, he adds that Bäck will find his food somewhat frugal if he is used to the food served at the Royal Court.

Bäck should look in his Flora oeconomica, which he owns both in Latin [Flora oeconomicaLinnaeus, Carl Flora
oeconomica
, diss., resp. E. Aspelin
(Uppsala, 1748). Soulsby no. 1490.
] and Swedish [Flora oeconomica, eller hushålls nyttan af de i Swerige, wikit wäxande örterLinnaeus, Carl Flora
oeconomica, eller hushålls nyttan
af de i Swerige, wikit wäxande
örter[...ı under [...]
Carl Linnaei inseende, uti et academiskt
prof, år 1748, på latin, och
nu på modersmålet utgifven
af Elias Aspelin
(Stockholm, 1749).
Soulsby no. 1497.
]. The cotton is described there, the first of the Salix.

Bäck should go to Gottfried KiesewetterKiesewetter, Gottfried (?-?).
?. Academy bookseller 1735-1757,
publisher of Linnaeusís Philosophia
botanica
(1751).
and look at the proof sheets with Linnaeusís corrections. Then, when they meet in August, Linnaeus will teach Bäck what he means, for there are some passages where Linnaeus means more than he can express explicitly.

upMANUSCRIPTS

a. original (KVA). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 123   p.123.