Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1136 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, May-June? 1750 n.s.
Dated . Sent from () to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

M[in] K[iäre] Br[or]

iag sade M[in] K[iäre] Br[or] det 2 gånger at Hasselquists bref woro sedt i awisorne.

Här föllia några andra stycken.

Har M[in] Br[or] mycket at giöra i stockholm nu; äller res till oss öfwer pingest hälgen at botanicera med oss en otta dagar; Min Bror har hwarken hustru äller barn, som sysselsätta.

säg mig något från stora wärlden, åt hwilken wij gapa som koen åt ladudörren.

far wähl. lef min wän.

Heister har åter hedrat mig med ett nytt scriptum. han har giort ett helt nytt genus som han kallar Burchardia, och är af ett träd som ingen sedt äller näm[nt], det och Haller confirmerar uti sin recension. ståtelige Botanici; det heter älliest och är inom 10 åhr 4 gång[er] nämt och beskrefwit

Frutex foliis amplis subrotundis acuminatis Gron. virg. 138.
Callicarpa Catesb. carol. 2.
Linn. in act. Upsal.
Sphondylococcus Mitch. act. Nat. cur.

Vale.

Din

C[arl] L[innaeus]

[När] M[in] Br[or] läst dem täcktes han sända [dem åter].

Archiatren
Wälborne H[err] Doctor
BaeckStockholm
frijbr[ef]

upSUMMARY

Not yet available

upMANUSCRIPTS

a. original (KVA). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 124   p.124.