Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1138 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 12 May 1750 n.s.
Dated 1750 d. 1 Maji.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäreste H[err] Broder, et Partus hybridus af Lyckan och Aesculapius;

som altid får stå inför Jovis egen stohl, utan till at någonsin komma i sälskap med homuncionibus hujus orbis; dock wårdar M[in] Br[or] se på oss som ligga bakom buskarne och bärgen.

Huru har min Br[or] tid at läsa disputationer, aldrig brukas de i hofwen, och komma de dit wet jag wähl deras grufweliga och försmädeliga öde. älliest kunne de komma hästlass fulla; men alla fasa för detta. Men huru will M[in] Br[or] gifta sig, som måste ständigt lefwa på hofwet; jag räds fruen eij blifwer där med nögd.

Wählkomen till mig wid missomarstiden äller i röte månaden, lätt mig wetta 8 dagar för uht, at jag är hemma, så torde wij få roa oss rätt wähl.

Kiära tala med H[err] Cancellierådet Carlson at han skickar Hasselqvist i tida, det sammanskot han fått; och äfwen med H[err] secret[eren] Wargentin at Kalmen får p[en]g[a]r om han ej fått dett han skrifwer om.

H[err] B[ernard] Jussieu har i Dalibards namn utgifwit en rätt artig flora parisina.

jag har intet tid nu att tänka på siukdomar, Flora kommer strykande med hela sin skiöna arme, jag måste mönstra henne, och ändoch skiöta academiske sakerne.

will M[in] Br[or] swäria, at ingen Hofman skall få se disputationen, så will jag skicka flere exemplar; ty jag wet huru abgesmacht detta faller. Här i Sverige får jag liksom här endast spe åt mina rön; de säga at jag tänker här näst uptäcka at flugorne hafwa et hår mer på kroppen, än de förre sedt. haec premia laborum nostratum, då wij trodt oss giort det bästa. men transeat et haec cum ceteris erroribus. lef säll min söta gubbe, och jag will äfwen skatta mig lyckelig emot mången annan. jag är

Min K[iäre] Broders
lydigste dräng
C[arl] Linnaeus

Upsala 1750
d[ie] 1. Maji.

Kongl[ig] H[err] Abr[aham] Baeck
Stockholm.
frijbr[ef].

upSUMMARY

Linnaeus greets Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
with a reference to his position close to the King, which he has without omitting to keep in contact with the more common members of society.

Linnaeus wonders how Bäck has time to read dissertations, which come in great numbers, annoying most people simply by being so numerous. On the other hand, Linnaeus wonders how Bäck will manage to marry, since his wife would not like his being at the Court so much.

Linnaeus welcomes Bäck to Uppsala at Midsummer or in the dog-days. If Bäck lets him know a week in advance, Linnaeus will be at home, and they will have a good time.

Linnaeus asks Bäck to talk to Edvard CarlesonCarleson, Edvard (1704-1767).
Swedish. Public official. President of
the Swedish Board of Commerce.
Accompanied Carl Fredric von Höpken
on his voyage to the Orient. Father of
Adolf Ludvig Carleson. Correspondent of
Linnaeus.
and ask him to send Fredrik HasselqvistHasselquist, Fredrik
(1722-1752). Swedish. Physician and
naturalist, explorer. Studied under
Linnaeus and Lars Roberg 1741-1749. Went
to Egypt, Syria, Palestine, Cyprus,
Rhodes and the island of Chios. Died
near Smyrna. Son of Magnus and Helena
Maria Hasselquist, brother of Andreas
Hasselquist. Correspondent of Linnaeus.
the money that has been collected for him. Bäck should also ask Pehr WilhelmWargentinWargentin, Pehr Wilhelm
(1717-1783). Swedish. Astronomer and
statistician. Secretary of the Royal
Swedish Academy of Sciences since 1749.
Correspondent of Linnaeus.
to send the money to Pehr KalmKalm, Pehr (1716-1779).
Swedish. Botanist and traveller,
professor of natural history at
Åbo. Disciple of Linnaeus.
Travelled in North America 1748-1751.
Correspondent of Linnaeus.
if he has not already done so.

Bernhard de JussieuJussieu, Bernard de
(1699-1777). French. Professor of
botany, brother of Antoine and Joseph de
Jussieu. Demonstrator at the Jardin des
plantes. Sébastien Vaillantís
successor. Uncle of Antoine Laurent de
Jussieu. Correspondent of Linnaeus.
has published Thomas François DalibardísDalibard, Thomas François
(1703-1779). French. Naturalist, an
early adherent of Linnaeusís system.
Florae parisiensis prodromusDalibard, Thomas François
Florae parisiensis prodromus, ou
catalogue des plantes qui naissent dans
les environs de Paris rapportées
sous les dénominations modernes
& anciennes, & arrangées
suivant la méthode
séxuelle de M. Linnaeus

(Paris 1749).
, quite a nice book.

Linnaeus has not time to think about diseases, for all the plants are coming, and Linnaeus has to attend to them, and to fulfil his duties at the university.

If Bäck can promise that nobody at the Court sees the dissertation [Semina muscorum detectaLinnaeus, Carl Semina
muscorum detecta
, diss., resp. P. J.
Bergius (Uppsala 1750). Soulsby no.
1596.
], Linnaeus will send more copies. Linnaeus knows what reputation his work has in Sweden. Linnaeus feels that people mock him and say that his next discovery will be that flies have one more hair in their bodies than he saw before. This is what Linnaeus gets for his labours, but he supposes that it will pass like the rest of peopleís mistakes.

upMANUSCRIPTS

a. original (KVA). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 122-123   p.122  p.123.