Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Administrator has been automatically advised.

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1147 • Joseph von Rathgeb to Carl Linnaeus, 5 June 1750 n.s.
Dated V Junii MDCCL. Sent from Venezia (Italia) to Uppsala (Sweden). Written in Latin.

Nobilissimo, Experimentissimo Doctissimoque Domino
Carlo Linnaeo,
Archiatro P[erillustri] Reg[is] Sv[eciae], Med[icinae] et Bot[anices] Prof[essori] Ups[aliensi],
Viro Celeberrimo,
S[alutem] P[lurimam] D[icit]
Josephus à Rathgeb Eques.

Duas a Te epistolas habeo, Vir Nobilissime Doctissimeque, alteram de die XXVII Martii, de die XXIV Aprilis alteram, ambae, uti semper, jucundissimae ac mirum in modum gratae.[1] Etenim cum summa animi voluptate legere soleo quicquid a Te proficiscitur. Antequam tamen ad illas respondeam, monendum est me etiam accepisse duas dissertationes, specimina ingenii tui foecundissimi, de quibus gratias maximas habeo. Nova enim cum sunt praestantissima argumenta luculentissimae tuae in re Botanica scientiae et indefessae contentionis, qua eandem feliciter augere et ornare nunquam non allaboras, tum amorem tuum erga me prorsus singularem novo testimonio mirifice mihi confirmarunt. Stupefactus vero observavi in Dissertatione de Muscis[2] mei ibidem honorificentissimam factam fuisse commendationem, qua quidem in re te magis indulgentissimum mei fautorem, quam verum mearum virium existimatorem praebuisti ideoque has laudes non merito mio, [sic] quod quam exiguum sit optime cognosco, sed incomparabili tuo affectui unice acceptas refero. Ceterum ad ipsum locum, ubi nominis mei mentio facta est, duas res mihi liceat animadvertere, primam D[omi]num BergiumBergius, Petter Jonas
(1730-1790). Swedish. Physician and
botanist. Professor of natural history
and pharmacy at Collegium Medicum,
Stockholm. Linnaeus’s student.
Correspondent of Linnaeus.
non recte de me informatum fuisse, quando scripsit Legatus[a][a] : MS1 [added above the line by
Rathgeb
]
Venetianus
. Nam dicere oportet Legatus[a][a] : MS1 [added above the line by
Rathgeb
]
Caesareus Venetiis
. Altera est, quod in illa ipsa Dissertatione videor ab eodem accenseri numero eorum, qui tuentur fructus dari sine floribus. Verum longe aliter sentio prouti ex epistola, quam die IX Januarii ad te dedi, [3] aperte liqueat meque sibi penitus consentientem habet circa observationem, quam adfert pagina 5 dictae dissertationis ita dicens: Cum autem haec omnia accurate ponderamus atque perpendimus, invenimus sane, quamvis in plerisque deficiant, latere tamen in fundo floris antheras incorruptas, quae polline suo stygmata beant, et ea ratione fructus foecundantur. Nam in mox citata mea epistola in eandem sententiam diserte mentem meam explicavi, quando scripsi: Duas antheras sub foliolis calycis latere stygma osculantes. Adjunxi: Semina (hujus ipsius violae) a me collecta et ita foecundata novas plantas mihi dedisse.

Redeo ad tuas litteras. Doctorem VianelliVianelli, Giuseppe (17?-17?).
Italian. Entomologist.
hortatus sum, persequatur observationes suas super vermiculos, quos ipse statuit auctores splendoris, quo haec nostra aestuaria noctu collucent. Investiget, utrum unquam metamorphosin subeant, uti alia insecta solent. Ceteraque omnia, quae huc facere videntur, sedulo exploret. Verum enim vero, ut nihil te celem, non omnes adhuc persuasi rem ita se habere. Cogitant verenturque Auctorem credere se vidisse, quae nunquam vere vidit. Quomodocunque res se habeat, ille certe promisit hoc argumentum amplius se dilucidaturum, de quo etiam meditatur novam libelli sui editionem, quam, ut lingua Latina adornet, suasi.[4] Quam recensionem de hoc ipso libello in novis Holmiensibus fecisti, gratum mihi fuisset intelligere ex charta, quam misisti.[5] Sed quae Svecica, mihi sunt Arabica! Ceterum, ut asseris, te ipsum iter facientem in maribus vestris similem splendorem observasse. Nescivisse autem, unde oriri potuisset. Ita nunc excitatus exemplo Vianellii spero, ut aut Tu ipse, Vir Celeberrime, aut alius, qui hoc studiorum genere delectatur, etiam ipsi examinetis, num eadem caussa splendoris in mari vestro sit observationesque vestrae consentiant cum iis, quas Vianellus primus indigitavit. Forsan diligentia vestra longius etiam progressuri. [6]

Quae de planta Browallia regeris, gratissima fuere. Nisi penitus ingentem Tui ingenii vim perspectam haberem, mirarer, quum scribis Te aliquando traditurum, qua ratione in viva quavis Concha margaritae produci queant. Nemini profecto, arbitror, unquam hanc cogitationem in animum incidisse, quodsi eventus conatui respondeat. Hoc etiam erit unum istorum inventorum, quae ad omnem posteritatis memoriam Nominis Tui famam immortalem conservabunt.[7]

Quod ad Hordeum attinet, sic habe! In Italia tempore veris non solet seminari, et si forte aliquando Mense Februario seritur, id fit in agris novalibus, non ut grana exinde colligantur, sed ut, postquam ad aptam magnitudinem adoleverit, succidatur pro pabulo animalibus subministrandum. Eo in casu autem, ubi ad maturam messem excrescere sinunt, post Triticum metitur. Fructus autem sive grana proveniunt exiliora propter nimios calores. Frequentius Auctumno [sic] seritur, ut fructus inde colligatur. Metitur paullulum ante Triticum. Seminatum sit aut verna aut autumnali tempestate. Pro utraque satione utuntur[b][b] : MS1 [added above the line by
Rathgeb
]
eadem[c][c] : MS1 eadem [illegible word
added
]
hordei specie.[d][d] : MS1 <[illegible added above
the line
]> Non
Non distinguitur Hordeum Polystichum hybernum ab Hordeo Polysticho verno, nisi quod Vernum habet spicas longiores, hybernum magis crassas et breviores.[e][e] : MS1 <[illegible]>
breviores

Epistolam tuam Smyrnium destinatam pro D[o]m[i]no Friederico Hasselquist, quum rariores sint apud nos occasiones navium, quae directo cursu illuc solvant, fasciculo Publicarum litterarum adjunctam Constantinopolim mitti curavi, unde frequentissimae sunt Smyrnium navigationes, diligenter commendatam, ut, quo destinata est, recte perveniat.

Publica negotia ab aliquo tempore me tenent occupatissimum. Hinc factum, ut serius respondeam. Aestas pessima et pluviosa, hinc plantis nostris inimicissima. Satae a me plantae plurimae periere.

Hodie otium non suppetit, quo rationem reddam de libro haud ita pridem apud nos in Lingua Italica evulgato de aliquibus plantis marinis in Mari Adriatico.

Liber ipse confusus. Mediolani[9] etiam nuper parvulus libellus argumenti Botanici typis excusus paucis plagulis constat. Duo exemplaria expecto. Mittam unum proxime. Nihil novi continet. Auctor opinionem de diversitate Sexus in plantis amplectitur. Etiam de Systemate tuo Sexuali tractat, ut opinor, prout aequum est. Honorifice de eodem sentiet eaque occasione praegrandia tua merita in Rem Botanicam honoris significatione prosequetur.

Quod restat, Benevolentiam tuam erga me mihi conserva! Si quid novi in re Botanica aut mediteris aut tractes aut perfeceris, praecipue aureola Tua opuscula, quaecunque edideris, diligenter fac, ut habeam! Summum enim animi mei oblectamentum studiorumque meorum praesidium amplissimum in iis positum esse intelligis. Amare me perge! Ego nihil habeo antiquius quam Gratiam tuam omni opera, omni officio atque omni obsequio promereri. Vale et me ama! Iterumque vale! No entry found for note [ f] in L1147.Festinanter scripsi.[f][f] : MS1 [added by Rathgeb]

Venetiis V Junii MDCCL.

upSUMMARY

Joseph von Rathgeb has received Linnaeus’s letters dated 27 March 1750 o.s., 7 April 1750 n.s., and 24 April 1750 o.s., 5 May 1750 n.s., respectively.

Rathgeb thanks Linnaeus for the two dissertations he has sent him. Linnaeus has mentioned Rathgeb in his dissertation Semina muscorum deteca. However, Rathgeb is displeased with two things: Petter Jonas Bergius has misinformed Linnaeus about Rathgeb’s title. Furthermore, Rathgeb is grouped among those who believe that there can be a fruit without flowers. It should have been clear from Rathgeb’s letter to Linnaeus dated 9 January 1750 n.s. that he does not share this opinion.

Giuseppe Vianelli’s research on phosphorating little worms is discussed.

Rathgeb liked what Linnaeus wrote regarding Browallia.

Rathgeb is excited about Linnaeus’s plans to produce pearls.

Barley (Hordeum) is discussed. Hordeum Polystichum hybernum differs from Hordeum Polystichum vernum only through the spikes.

Rathgeb has forwarded Linnaeus’s letter to Fredrik Hasselquist in Smyrna with a ship going to Constantinople.

A book has been published in Italian on the marine plants of the Adriatic; it is confused. Another book has been published in Milan which complies with the fact that plants have different sexes and deals with Linnaeus’s sexual system in a proper way. Rathgeb will send a copy.

upMANUSCRIPTS

a. original (LS, XII, 151-152). [1] [2] [3]

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 [added above the line by Rathgeb]
b.
MS1 [added above the line by Rathgeb]
c.
MS1 eadem [illegible word added]
d.
MS1 <[illegible added above the line]> Non
e.
MS1 <[illegible]> breviores
f.
MS1 [added by Rathgeb]

upEXPLANATORY NOTES

1.
Linnaeus’s letters to Joseph von Rathgeb, 27 March 1750 o.s., 7 April 1750 n.s., and 24 April 1750 o.s., 5 May 1750 n.s., respectively have not come down to us.
2.
3.
Joseph von Rathgeb’s letter to Linnaeus, 9 January 1750 n.s. has not come down to us.
4.
5.
Sc. Lärda tidningar Lärda tidningar
(1745-1773). Ed. Lars Salvius.
(1751:21, March 12).
6.
Giuseppe Vianelli’s Luciolella aquae marinae is a phosphorating worm which Linnaeus called Nereis noctiluca. See Linnaeus’s letter to the Royal Swedish Academy of Sciences Br. o. skr.Linnaeus, Carl Bref och
skrifvelser af och till Carl von
Linné
. Utgifna och med
upplysande noter försedda af Th. M.
Fries, J. M. Hulth & A. Hj. Uggla.
Afdelning I:1-8, Afdelning II:1-2
(Stockholm 1907-1943).
, I:2, no 267, note, and Linnaeus, Noctiluca marinaLinnaeus, Carl Noctiluca
marina
, diss., resp. C. F. Adler
(Uppsala [1752]). Soulsby no. 1673.
.
7.
8.
The work is Vitaliano Donati’s Della storia naturale marina dell’ AdriaticoDonati, Vitaliano Della
storia naturale marina dell’ Adriatico
saggio giuntavi una lettera del Signor
L. Sesler intorno ad un nuovo genere di
piante terrestri
(Venice 1750).
. See Rathgeb to Linnaeus, 16 September 1750 n.s.Letter L1165.
9.
I.e., Milan.