Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1152 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 24 July 1750 n.s.
Dated 1750 d. 13 julii.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min K[iäre] Broder.

Wählkommen om söndag till middagen.

wij wänta ej med maten öfwer half ett.

Ty bör M[in] Br[or] ej sorra förlänge i Märstad.

hwad mera få wij tala coram.

Tag Kleinianiska documenterne med Eder om wij skolom undersöka den saken. men Klein är en narr och det blifwer därwid.

Säg mig hwarföre Grefwe Henning Gyllenborg war så förbittrat på mig då han war här sist; det war mig omögligt at utröna äller gissa; nog hade owännen sådt ogräs i wetet. vale.

Min K[iäre] Broders hörsamste tienare
C[arl] Linnaeus

Upsala 1750
d[ie] 13 julii.

Kungl[ig] L[ifM]edicus
Wälborne [Herr] Doctor Baeck
Stockholm.

upSUMMARY

Linnaeus invites Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
to dinner the following Sunday. The meal will start at 12.30 p.m. at the latest, so Bäck should not stop too long in Märsta.

Linnaeus postpones the other things that he wants to discuss until they meet.

Bäck should bring Klein’s papers [Linnaeus refers presumably to Jacob Theodor Klein’sKlein, Jacob Theodor
(1685-1759). German. Naturalist,
Dresden and Danzig. Director of the
Danziger Naturforscher-Gesellschaft. One
of Linnaeus’s opponents. Correspondent
of Linnaeus.
work, Historiae piscium naturalis promovendae missus primus-quintusKlein, Jacob Theodor
Historiae piscium naturalis
promovendae missus primus-quintus
, 5
vols. (Danzig, 1740-1749).
] with him, if they are to discuss them, but Linnaeus is sure that Klein is a fool.

Linnaeus wonders why Carl GyllenborgGyllenborg, Carl (1679-1746).
Swedish. Chancellor of Uppsala
University and Lund University. Chancery
President (Kanslipresident) at the
Swedish Government Offices (Kungliga
Kanslikollegium) in 1738. Correspondent
of Linnaeus.
was so angry with him the last time they met. Linnaeus cannot understand or guess why, so he supposes somebody had slandered him.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 126   p.126.