Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1180 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 3 November 1750 n.s.
Dated 1750 d. 23 Octobr.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäre Broder.

Hwarföre swarar M[in] K[iäre] Broder mig så ondt.

Intet har jag lagt mig i den correspondencen.

Intet har jag sedt eller läsit boken.

Min trohet fodrade at jag borde notificera.

Hallman är min wän och jag är altid öm om honom.

Så mycket har M[in] Br[oder] rätt, at jag bör ej bry mig om det mig ej angår.

Lef säll; jag försäkrar M[in] K[iäre] Broder at jag är

Min K[iäre] Broders
uprichtigste tienare
C[arl] Linnaeus

Upsala 1750
d[ie] 23 octobr[is]

Archiatern
Wälborne Herren
H[err] Doctor Baeck
Stockholm
frijbr[ef]

upSUMMARY

Linnaeus has got a letter [this letter has not come down to us] from Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
, and he asks why Bäck is so angry with him.

Linnaeus has not interfered with the letters, he has not read the book, and he thought he had to tell Bäck what was going on.

Johan Gustaf HallmanHallman, Johan Gustaf
(1726-1797). Swedish. Physician. At the
recommendation of Linnaeus Hallman
travelled in Europe to study the
mullberry tree. In charge of the
mullberry plantation in Stockholm.
Correspondent of Linnaeus.
is a friend of Linnaeusís, and Linnaeus cares much for him.

Bäck is right in saying that Linnaeus should not concern himself with other peopleís business.

upMANUSCRIPTS

a. original (KVA). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 132-133   p.132  p.133.