Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1225 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, January-March? 1751 n.s.
Dated . Sent from () to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäreste Broder.

Tack min söte Broder, som gynnar mig, gynnar mina och gynnar wettenskaperne.

Det kostar så på, då man suttit och påtat hela året, då man rest så många trotta fiet at tiena sitt fädernesland, då man får till trost räknas bland riksförädare föga bättre; mången förbannar då gierna både penna och tid som skrefwit. Där emot Min K[iäre] Broder öm om sine patienter gifwer hiertstyrkande upmuntringar, och antispasmodiska paregorica; Min K[iäre] Broder allena.

I går kom första blomman fram på Dodecatheon, ett nytt genus, som jag fått för några åhr från America, och jag sedt på henne tekn till blomma nu i 2 månader, änteligen har hon kommit uht helt prächtig. örten med blad stielk, umbella är Primula, men blommorne cyclamen.

Min K[iäre] Broder försök infusum Ledi emot Frisel; jag ser intet annat än at den hielper; bruka honom uti infuso till bladerne. drickes så mycket man will; jag hav prof på at man kan dricka dubbelt emot The.

vale. jag fick främmat.
C[arl] L[innaeus]
din Ewige wän.

Archiatren
Wälborne H[err] Abrah[am] Baeck.
stockholm.
frijbr[ef].

upSUMMARY

Linnaeus thanks Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
for his support.

Linnaeus is disappointed that he has been marked a traitor to the nation, in spite of all his efforts to serve the country [Linnaeus refers to a disagreement he recently had with Carl HårlemanHårleman, Carl
(1700-1753). Swedish. Nobleman,
architect, royal superintendent.
Correspondent of Linnaeus.
]. Bäck is in a better position with his medical practice, helping sick people.

The day before, Linnaeus’s Dodecatheon had started to flower. Linnaeus got it from America some years before and has seen the flower coming for two months. Now it is here. The plant is a primula, but the flower is more like Cyclamen.

Bäck should try an infusion of Ledum against “frisel”. Linnaeus is sure that it helps. Its leaves are to be used for the infusion, and you can take as much of it as you like, even double the quantity of tea.

Linnaeus has to finish the letter abruptly, for he just got visitors.

upMANUSCRIPTS

a. original (KVA). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 136   p.136.