Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1250 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien and Pehr Wilhelm Wargentin, 2 April 1751 n.s.
Dated 1751 d. 22 martii.. Sent from ? () to ? (). Written in Swedish.

Min Herre

[— — —][a][a] : MS1 [the beginning of the
letter is omitted by Bergius
]
jag begynner mycket längta äfter Pr[ofessor] Kalmens hem- komst, at få se om han giort något gagn; jag hoppas, han kan först wisa, hwad naturkunnigheten kan uträtta. sedan wäntar jag Osbeck Hasselquist och Löfling. när Wahlbom och Kaehler äro sin wäg, så är då den epochen all, som så hastigt slutats, som han hastigt upkommit; och äfter den tiden är det omögligare för oss att få något ämne till resa, än för någor annor. Det ser jag så klart, som 2 gånger 2 är 4, men ingen annor märker det. Det enda, som har giort at historia naturalis kunnat appliceras till oeco¬nomien har giort det at hon applicerats äfter naturens oeconomie; denna består af de 3 naturens rike; och som de aldrig tracterats af en man, utan warit skilde, så har aldrig blefwit någon kädia; nu sedan mineralogie med jordsorter etc, äro förde till aparte Profession, så blifwa ock olika principia; och aldrig någon kädia; så at just det man tänkt skolat uphulpit saken, det är just det som störtar henne, och det så wist som jag will blifwa säll; mins mine ord framdeles.

i dag hinner jag ej skrifva till H[err] Baron Hårleman för öfwerlop.

Kiära lätt oss wetta när skiep går åht Portugal, at H[err] Löfling kan resa, ty hwar dag giör oss mistning i detta åhr.

Lef säll och låt mig wara
M[in] H[erre]s
uprichtigste
C[arl] L[innaeus]

1751 d[en] 22 martii.

upSUMMARY

[---] Linnaeus writes to the Secretary of the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
, i.e., Pehr WilhelmWargentinWargentin, Pehr Wilhelm
(1717-1783). Swedish. Astronomer and
statistician. Secretary of the Royal
Swedish Academy of Sciences since 1749.
Correspondent of Linnaeus.
] that he is looking forward to Pehr Kalm’sKalm, Pehr (1716-1779).
Swedish. Botanist and traveller,
professor of natural history at
Åbo. Disciple of Linnaeus.
Travelled in North America 1748-1751.
Correspondent of Linnaeus.
return home so he can demonstrate what he and natural science have achieved. Then Linnaeus is expecting Pehr OsbeckOsbeck, Pehr (1723-1805).
Swedish. Clergyman, botanist explorer.
Studied at Uppsala under Linnaeus
1745-1750. Chaplain on ships of the
Swedish East India Company on voyages to
China. Vicar of Hasslöv (Halland).
Correspondent of Linnaeus.
, Fredrik HasselquistHasselquist, Fredrik
(1722-1752). Swedish. Physician and
naturalist, explorer. Studied under
Linnaeus and Lars Roberg 1741-1749. Went
to Egypt, Syria, Palestine, Cyprus,
Rhodes and the island of Chios. Died
near Smyrna. Son of Magnus and Helena
Maria Hasselquist, brother of Andreas
Hasselquist. Correspondent of Linnaeus.
and Pehr LöflingLöfling, Pehr (1729-1756).
Swedish. Botanist and explorer. Studied
under Linnaeus. Went to Spain in 1751
and took part in the Spanish expedition
to Venezuela in 1754, where he died.
Correspondent of Linnaeus.
. When Johan Gustaf WahlbomWahlbom, Johan Gustaf
(1724-1808). Swedish. Physician and
naturalist. Studied at Uppsala under
Linnaeus, anatomy, surgery and
obstretics at Wittenberg. Provincial
physician at Kalmar. Correspondent of
Linnaeus.
and Mårten KählerKähler, Mårten
(1728-1773). Swedish. Physician, orator
and poet. Studied under Linnaeus and
Nils Rosén von Rosenstein. Served
as physician of the admirality at
Karlskrona. Correspondent of Linnaeus.
are on their way, it means the end of an epoch, which Linnaeus is the only one to realize. He is the first man who has treated all the three realms of nature; before that they were treated separately. The disruption of the borders between the three realms means that new principles must now be applied.

Linnaeus cannot write to Carl HårlemanHårleman, Carl
(1700-1753). Swedish. Nobleman,
architect, royal superintendent.
Correspondent of Linnaeus.
today.

He asks Wargentin to inform him when there are ships available bound for Portugal so Löfling can finally leave on his mission.

upMANUSCRIPTS

a. contemporary copy (KVA, Bergius, XVI, 229). [1] [2]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 256-257   p.256  p.257.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 171-172   p.171  p.172.

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 [the beginning of the letter is omitted by Bergius]