Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1268 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 13 April 1751 n.s.
Dated 1751 d. 2 April.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäreste Broder.

När Hans högstsal[ige] Maij[estä]t war öfwerhopad af så många fatale krämpor, war det ingen under at Herrar Medici hörde olåt; men mer undran wärt war at Herrarne så länge kunne lappa en så förfallen machina humana.

Nu hoppas jag at M[in] K[iäre] B[ror] far något mer råderum at äga sig sielf och gagna wettenskaperne. Är det ännu icke tid at tänka på en söt maka, äller huru länge will M[in] K[iäre] B[ror] wara hård emot sig sielf och den som skall blifwa Eder.

Prof[essor] B[ernard] Jussieu Hälsar M[in] K[iäre] B[ror] öfwer måttan; han har sändt mig många rara frön.

Doctor Hasselquist gifwer oss en ny ide at tänka på Viperis officinarum, som icke äro wåra rätte, som wij taga på Apothequen; utan komma de rätte från AEgypten; ett helt annat species.

Hans bref skall jag låta införa uti Salvii tidningar, och Hans beskrifningar uti Upsala acter.

far wähl. jag är
M[in] K[iäre] Broders
lydige tienare
C[arl] Linnaeus

Upsala 1751
d[en] 2. april.

Archiatren
Wälborne Herren
H[err] Doctor Baeck
Stockholm
frijbr[ef]

upSUMMARY

When the late King [Fredrik IFredrik I, (1676-1751).
Swedish. Reigned 1720-1751. Married to
Ulrika Eleonora.
] was suffering from so many deadly diseases, it was no wonder that the doctors heard complaints, but it is more remarkable that they had been able to keep a human body in such a bad state going for so long.

Linnaeus hopes that Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
will have more time for himself and for science. Linnaeus suggests that Bäck looks for a nice wife. Linnaeus asks how long Bäck will be hard to himself and to his bride-to-be.

Linnaeus forwards greetings to Bäck from Bernhard de JussieuJussieu, Bernard de
(1699-1777). French. Professor of
botany, brother of Antoine and Joseph de
Jussieu. Demonstrator at the Jardin des
plantes. Sébastien Vaillant’s
successor. Uncle of Antoine Laurent de
Jussieu. Correspondent of Linnaeus.
, who has sent Linnaeus many rare seeds.

Linnaeus has heard from Fredrik Hasselquist’sHasselquist, Fredrik
(1722-1752). Swedish. Physician and
naturalist, explorer. Studied under
Linnaeus and Lars Roberg 1741-1749. Went
to Egypt, Syria, Palestine, Cyprus,
Rhodes and the island of Chios. Died
near Smyrna. Son of Magnus and Helena
Maria Hasselquist, brother of Andreas
Hasselquist. Correspondent of Linnaeus.
[Hasselquist to Linnaeus, 29 December 1750Letter L1199], who reminds Linnaeus that the snakes used in medicine in Sweden are not the true Vipera officinalis but a Swedish variant. The true ones come from Egypt and are of a quite different species.

Linnaeus will publish Hasselquist’s letters in Lars Salvius’sSalvius, Lars (1706-1773).
Swedish. Printer, bookseller, publisher.
Correspondent of Linnaeus.
Lärda tidningar and his descriptions in the transactions of the Royal Society of Sciences at Uppsala [Kungliga Vetenskaps-Societeten i UppsalaKungliga Vetenskaps-Societeten i
Uppsala,
Swedish. The Royal
Society of Sciences at Uppsala was
founded in 1728.
; the description on snakes in, "Vipera"Hasselquist, Fredrik
"Vipera", Acta societatis
regiae scientiarum Upsaliensis

(1744-1750, [1751]), 24-26.
].

upMANUSCRIPTS

a. original (KVA). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 146   p.146.