Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1287 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 2 July 1751 n.s.
Dated 1751 d. 21 jun.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäreste Broder.

jag fick sedan sista posten M[in] K[iäre] B[rode]rs bref. tack för det och all annor wänskap.

Tack för godt råd emot siukdomen; det will jag försöka.

Hasselquist bref skall komma fort.

apothekare gesellen på swanen sade sig fått ett paquet ifrån Holland, mon det. war det samma, som K[iäre] Bror sände till mig, äller war det något annat, så täcktes M[in] Bror wid tillfälle emottaga det och sända det till mig; jag wäntar något ifrån Gronovius, som skulle sändas genom apothequet Swanen, nämligen en ny edition, af Bibliotheca Botanica och några frön samt fiskar.

jag släpper intet M[in] K[iäre] Br[or] at låta mig wetta, och om mögligt woro nästa post, om resa blifwer wist för Öfwerheten till Drotningholm, och huru snart. trotna intet wid sin tienare, som skall wörda M[in] Br[or] i döden.

Kiör och H[err] Professor Kalm uht med det första. Lef säll och lätt mig i många dagar få profitera af en enda swänsk medici wördade wänskap. jag är

Min såtaste Broders lydigste
C[arl] Linnaeus

1751. d[en] 21 jun[i] Upsala.

Archiatren
Wälborne H[err] Doctor Baeck
Stockholm
frijbr[ef].

upSUMMARY

Linnaeus thanks Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
for his letter [this letter has not come down to us], which had arrived by the latest mail.

Linnaeus thanks Bäck also for his advice on a cure for his illness. Linnaeus will try it.

The letter from Fredrik HasselquistHasselquist, Fredrik
(1722-1752). Swedish. Physician and
naturalist, explorer. Studied under
Linnaeus and Lars Roberg 1741-1749. Went
to Egypt, Syria, Palestine, Cyprus,
Rhodes and the island of Chios. Died
near Smyrna. Son of Magnus and Helena
Maria Hasselquist, brother of Andreas
Hasselquist. Correspondent of Linnaeus.
[its is unclear which letter from Hasselquist Linnaeus refers to] will soon be sent to Bäck.

The pharmacist at the Svanen had received a package from Holland. Linnaeus wonders if that was the same as the one that Bäck had sent to Linnaeus. If not, Linnaeus asks Bäck to fetch it and to forward it to him as he is expecting a letter from Johan Frederik GronoviusGronovius, Johan Frederik
(1690-1762). Dutch. Naturalist, senator
of Leiden. Linnaeus’s benefactor and
friend. Published Flora Virginica
(1743, 1762) together with John Clayton.
Correspondent of Linnaeus.
in Holland that would be sent through the Svanen. It was to contain a new edition of Bibliotheca botanica, editio alteraLinnaeus, Carl Bibliotheca
botanica, editio altera priori longe
auctior & emendatior
(Amsterdam,
1751). Soulsby no. 250.
and a couple of seeds and fishes.

Linnaeus again asks Bäck about the King’s [Adolf FredrikAdolf Fredrik, (1710-1771).
Swedish. King of Sweden. Reigned
1751-1771. Married to Lovisa Ulrika.
Father of Gustav III. Chancellor of
Uppsala university 1747-1751.
Correspondent of Linnaeus.
] plans for his journey to Drottningholm.

Bäck should get Pehr KalmKalm, Pehr (1716-1779).
Swedish. Botanist and traveller,
professor of natural history at
Åbo. Disciple of Linnaeus.
Travelled in North America 1748-1751.
Correspondent of Linnaeus.
to leave Stockholm [and go to Uppsala] as soon as possible.

Linnaeus wishes Bäck a long life, so that Linnaeus can be sure to have the friendship of one Swedish practising doctor.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 153   p.153.