Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1289 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 29 June 1751 n.s.
Dated 18 jun. 1751. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäraste Broder.

Här är en terror panicus öfwer Eld och Elswådor. folk skrämmer hwar andra med lögner och relationer; emedlertid är hwar en så rädd om sitt, at man näppeligen wågar resa uht, at nyttia ferierne.

Min trognaste och ömmaste Broder, som är wählkommen hos alla och kan gå till alla, war så gunstig och stig till Hans Excellence H[err] Gref Tessin, fråga om det är sant at Öfwerheten uti detta elds buller ändrat deseinen at resa till Drotningholm, äller när det sker; på det jag må wetta at ställa mine saker där äfter; ty sker det icke, så behöfwer jag rätt wähl at under rötmånaden dricka någor brun äller något utlänskt watn. war gunstig gif mig här på swar.

dito om jag får under ferierne, där ingen resa sker till Drotningholm, se min Bror i Upsala hos mig.

Om M[in] Br[or] ser Prof[essor] Kalm, så säg honom at jag längtar högeligen at se honom här.

far wähl min wärdeste Broder, jag är oförändrad

Min Kiäraste Broders
trogneste tienare
C[arl] Linnaeus

Upsala d[en] 18 jun[i]
1751.

Archiatren
Wälborne Herren H[err] Doctor Baeck
Stockholm
frijbr[ef]

upSUMMARY

In Uppsala, everybody is so afraid of fire that they hardly dare leave the city during the summer holidays.

Linnaeus asks Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
to go to Carl Gustaf TessinTessin, Carl Gustaf
(1695-1770). Swedish. Count, important
politician and patron of science and
art. He supported Swedish artists and
scientists and collected art, books and
natural history objects. He assisted
Linnaeusís career in many ways. Married
to Lovisa Ulrica Tessin. Uncle to
Fredrik Sparre. Correspondent of
Linnaeus.
and ask if it is true that the King [Adolf FredrikAdolf Fredrik, (1710-1771).
Swedish. King of Sweden. Reigned
1751-1771. Married to Lovisa Ulrika.
Father of Gustav III. Chancellor of
Uppsala university 1747-1751.
Correspondent of Linnaeus.
] and the Queen [Lovisa UlrikaLovisa Ulrika, (1720-1782).
Swedish. Queen of Sweden 1751-1771.
Married to Adolf Fredrik. Mother of
Gustav III. Sister of Fredric II of
Prussia. Correspondent of Linnaeus.
] have changed their plans to go to Drottningholm, or when they will go. Linnaeus has to know to be able to plan his summer. If he is free, he wants to go somewhere during the dog-days, maybe to a spa in Sweden or abroad.

Linnaeus also invites Bäck to Uppsala during the summer.

If Bäck sees Pehr KalmKalm, Pehr (1716-1779).
Swedish. Botanist and traveller,
professor of natural history at
Åbo. Disciple of Linnaeus.
Travelled in North America 1748-1751.
Correspondent of Linnaeus.
, he should remind Kalm that Linnaeus longs to see him.

upMANUSCRIPTS

a. original (KVA). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 151   p.151.