Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1297 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, July? 1751 n.s.
Dated . Sent from () to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäreste Broder.

Om Lördag mårgon ärnar jag mig in till Prof[essor] Kalm, om ej blåsten blifwer alt för stark;

War så god och hys mig natten emällan lördagen och söndagen, samt emällan söndagen och måndagen, då jag med Hans Excellences Tessins slup reser uth igen.

Råkas Prof[essor] Kalm, så säg honom at jag då will hafwa den ähran at hälsa på honom, och att han täckes unna mig de dagarne.

Lef säll. jag är

Min K[iäre] Broders
lydige dräng
C[arl] Linnaeus

Drotningholm
Onsdagen

Archiatren
Wälborne H[err] D[octo]r Baeck
Stockholm

upMANUSCRIPTS

a. original (KVA). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 155   p.155.