Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1309 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, September? 1751 n.s.
Dated . Sent from () to (). Written in Swedish.

Min Kiäreste Broder.

Tack för brefwet och visiten af den lilla söta systerdottren. jag fölgde henne igenom orangerierne och Museum.

Min flus continuerar mäst hwar afton kl. 5 till kl. 9 på natten, och giör mig nog olägenhet; då jag kan fördrifwa honom om aftonen kommer han igen om morgonen kl. 5 till kl. 9. at jag ej wet hwad jag skall bruka emot honom. då jag tagit in sudoriferum lindras han; af china har jag ej märkt någon ändring; då jag smort fötterne med båcktalg har han gifwit sig på ett par aftnar, men kommer igen; Pepparot har ej giort till saken;[a][a] : [added in the right margin of
fol. 1
].
vesicatorium sub aure fåfängt. melilotplåster med camphora och oleo Sabinae lindrar för den gången, men kommer igen om morgonen. Laud. liquid. GtX har, då wärken warit häftigast straxt förtagit all plåga, men kommer lika dagen äfter; K[iäre] Br[oder] om i wet någon hielp, så säg mig. detta förhindrar min resa och alt annat.

jag tackar för gunstig invitation; jag kommo gierna om jag woro frisk; helst jag är allena i huset, min Hustru är ej igenkommen ifrån Fahlun, emädan min dotter där siuknat. Då jag är frisk arbetar jag på species och museum Reginae, läs dageligen i Horto; Kaehler skall i dag få papperet; war så god och hielp honom hos Hans Excellence Ekeblad.

Gud gifwe m[in] k[iäre] Bror hälsan, och om M[in] Br[or] wet något råd för mig, war så god och meddela det. jag sänder Löflings bref, då M[in] Br[or] läsit det, så gif det till H[err] Secr[eterare] Salvius.

jag är
Min Kiäreste Broders
Lydige
C[arl] L[innaeus]

H[err] Archiater Baeck

upSUMMARY

Linnaeus thanks Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
for his letter [this letter has not come down to us] and for the visit of Bäckís niece, whom Linnaeus had shown the greenhouse and the museum [Linnaeus means his natural-history cabinet].

Linnaeus has pains, and they are strongest between 5 and 9 p.m. If he can take something in the evening so that they do not come, they will occur between 5 and 9 a.m. instead. Linnaeus has no real remedy. He has tried several things, both external and internal, and he mentions some of them. However, nothing has helped for very long. Linnaeus asks Bäck for advice, for the pain stops Linnaeus from making his journey, and everything else.

Linnaeus thanks Bäck for his invitation. If Linnaeus was well, he would be glad to come. Linnaeusís wife [Sara Elisabet MoraeaMoraea, Sara Elisabet
(1716-1806). Swedish. Linnaeusís wife.
Daughter of Johan Moraeus and Elisabet
Hansdotter Moraea. Mother of Carl
Linnaeus the Younger and of Elisabeth
Christina, Louisa, Sara Christina and
Sophia Linnaea.
] has gone to Falun, for his daughter became ill while she was there. Linnaeus manages by himself, and when he is well he works at Species plantarumLinnaeus, Carl Species
plantarum
(Stockholm 1753). Soulsby
no. 480.
and "Museum Reginae" [Linnaeus means the work with his Museum s:ae m:tis Ludovicae Ulricae reginaeLinnaeus, Carl Museum s:ae
m:tis Ludovicae Ulricae reginae

(Stockholm 1764). Soulsby no. 1095a.
] and is every day in the garden. Mårten KählerKähler, Mårten
(1728-1773). Swedish. Physician, orator
and poet. Studied under Linnaeus and
Nils Rosén von Rosenstein. Served
as physician of the admirality at
Karlskrona. Correspondent of Linnaeus.
will have the paper today, and Linnaeus asks Bäck to help him by approaching Claes EkebladEkeblad, Claes (1708-1771).
Swedish. Count, councillor, chancellor
of Åbo University. Correspondent
of Linnaeus.
.

Linnaeus wishes Bäck good health and asks him for advice about his own. Linnaeus also sends Bäck Pehr LöflingísLöfling, Pehr (1729-1756).
Swedish. Botanist and explorer. Studied
under Linnaeus. Went to Spain in 1751
and took part in the Spanish expedition
to Venezuela in 1754, where he died.
Correspondent of Linnaeus.
letter, which he should give to Lars SalviusSalvius, Lars (1706-1773).
Swedish. Printer, bookseller, publisher.
Correspondent of Linnaeus.
after reading it.

upMANUSCRIPTS

a. original (KVA). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 155-156   p.155  p.156.

upTEXTUAL NOTES

a.
[added in the right margin of fol. 1].