Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1310 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 11 October 1751 n.s.
Dated 1751 d. 30 sept.. Sent from Uppsala (Sweden) to (). Written in Swedish.

Min Kiäreste Broder

Tack för så många kiära bref.

jag fick febren äfwen i morres af det jag i går gick ut med spanske cavalliererne och wiste dem trägården och Museum. nog skall jag taga modigt china.

Min K[iäre] Broder war aldrig rädd om Edra dupletter, det äro just de som skola skaffa Eder de artigaste örter; de giälla som p[en]g[a]r, där inga p[en]g[a]r uträtta; åtminstone skola de rollera emällan Eder mig och mina, som ducater; jag begiär ingen ört, utan at gifwa så god tillbakas och ej bör M[in] Br[oder] få af andra, som sielf är rik; men på det sättet kan det gå fort, då man har sådane p[en]g[a]r annumerato.

om jag woro frisk så reste jag på slutet af weckan, men nu törs jag ej för än jag fått lif igen.

far wähl söta wän.

jag är och bl[ifwer]
Min K[iäre] Broders
trogne tienare
C[arl] Linnaeus

Upsala 1751
d[en] 30 sept[ember]

Archiatren
Wälborne H[err] D[octo]r Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus thanks Bäck Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
for many letters [these letters, if they were written by Bäck, have not come down to us].

Linnaeus had also had the fever this morning, when he was showing his garden and his collection to the Spanish noblemen [presumably officials from the Spanish embassy in Stockholm, among them most certainly Jeronimo, marquis of GrimaldiGrimaldi, Jeronimo, marquis of
(1720-1786). Spanish. Spanish
ambassador in Stockholm.
]. He will be careful to take his quinine.

Linnaeus asks Bäck not to save duplicates of plants but to use them in exchange. They can give him very nice plants in return, so they are like money in an activity where real money does not work. At least, that is true with Linnaeus, who never asks for a plant without giving an equally good one in return. Bäck is rich enough not to ask for plants from others without compensation, and building a herbarium in this way can go very quickly.

If Linnaeus was well, he would go before the end of the week, but now he does not dare to go until his illness has passed.

upMANUSCRIPTS

a. original (KVA). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 160   p.160.