Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1312 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 8 October 1751 n.s.
Dated 1751 d. 27 sept.. Sent from Uppsala (Sweden) to (). Written in Swedish.

Min Kiäreste Broder.

Gud wälsigne M[in] K[iäre] Br[oder] för sine senaste så mogne som ömme och trogne råd; wärken blef så stark som han war i stockholm, och jag trodde mig ej uthärda. jag såg at M[in] K[iäre] Br[oder]s påminnelse om Chin[a] war richtig, hwarföre jag och tog af henne wäldeligen, hwar igenom jag i natt sluppit det mästa, fast det war den aldra wärsta natten; ty det är dubbel quartan wid tinningen, af hwilka den ena paroxysmen är omensklig, den andra lindrig. denna siukdomen har mattat mig rätt illa; men får jag bruka china, så tycker jag [mig] slippa henne, och sedan will jag bruka annat, at jag ej förgås praeparando. i nästa månad om jag får någorlunda krafter, så reser jag till stockholm at se kröningen och de nye papi¬lioner, hwar äfter jag mycket längtar. i går fick jag en rätt rar ört i blomma, som jag aldrig sedt tillförene, en Sandrist. i går reste H[err] Arch[iater] Rosen kallad till stockholm; hwilken är siuk?

jag skrifwer, då jag orkar, på species plantar på Museum reginae; på plantis hybridis.

Gud wälsigne Min Kiäreste Broder

jag är
Min trogneste Broders
lydigste dräng
C[arl] L[innaeus]

Upsala 1751
d[en] 27 sept[ember]

upSUMMARY

Linnaeus thanks Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
for the advice he has got on his pain. It was as bad as it was in Stockholm, and Linnaeus thought he would not be able to stand it. Linnaeus remembered Bäcks talk about quinine, and he took a large dose that had helped him. It was a very bad headache, close to his temples, and Linnaeus was very tired. If Linnaeus can use quinine, he will manage. If Linnaeus is well enough, he will go to Stockholm next month to see the coronation and the new butterflies. The day before, Linnaeus got a flowering plant that he had never seen before, a Sandrist.

Nils Rosén von RosensteinRosén von Rosenstein, Nils
(1706-1773). Swedish. Physician
and professor of medicine. Colleague of
Linnaeus at Uppsala. The founder of
modern pediatrics. Correspondent of
Linnaeus.
went to Stockholm the day before, so Linnaeus asks Bäck who is ill [in the Royal family].

Linnaeus works at Species plantarumLinnaeus, Carl Species
plantarum
(Stockholm 1753). Soulsby
no. 480.
, Museum s:ae m:tis Ludovicae Ulricae reginaeLinnaeus, Carl Museum s:ae
m:tis Ludovicae Ulricae reginae

(Stockholm 1764). Soulsby no. 1095a.
and his treatise on hybrid plants [Plantae hybridaeLinnaeus, Carl Plantae
hybridae
, diss., resp. J.J. Haartman
(Uppsala, 1751). Soulsby no. 1632.
] when he is strong enough.

upMANUSCRIPTS

a. original (KVA). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 159-160   p.159  p.160.