Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1317 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 24 September 1751 n.s.
Dated 13 sept. 1751. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäreste Broder.

i dag hade jag bref af Löflingen ifrån Porto, med en hehl hoper nya saker.

säg till Kaehler at han lägger in örter här i trägården för M[in] Br[or], han giör det bäst.

jag wet at Arch[iater] Rosen skrifwit till M[in] Br[or] och beswärat M[in] B[ror] at hos hans Excellence Ekeblad söka stipendium för Sundius. Hennes M[ajeste]t har sielf bedit Hans Excellence gifwa det åht Kaehler, som skulle då resa till Caput b[onae] spei, at sambla conchilier, insecter och örter (då M[in] Br[or] får säkert äfwen 7 a 800 rara örter som Br[or] ej äger); hans Excellence har ni fallor lofwat; nu är ett rum ledigt; war så gunstig fråga Hans Excellence om han will gifwa det åht Kaehler till den ändan; at här ej må blifwa någon collision; ty will han icke så behöfwer jag ej lägga mig uht rätt mycket för Kähler; fast än om jag det ej giör, Hennes M[ajeste]t torde blifwa onådig, hälst Hennes M[ajeste]t wid sista ordet påminte där om.

är det mögligt, så will jag profwa om jag kan komma till kröningen på några dagar, där äst wij få resa bort från wåra Lectioner.

Anmäla min wördnad hos H[err] Baron Hårleman och Hans nådiga Grevinna.

jag är Min K[iäre] Broders
trogneste dräng
C[arl] L[innaeus]

Upsala d[en] 13 sept[ember]
1751.

Archiatren
Wälborne H[err] Doctor Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus has received a letter from Pehr LöflingLöfling, Pehr (1729-1756).
Swedish. Botanist and explorer. Studied
under Linnaeus. Went to Spain in 1751
and took part in the Spanish expedition
to Venezuela in 1754, where he died.
Correspondent of Linnaeus.
in Porto with a lot of new things in it.

Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
should tell Mårten Kähler to arrange a sending of plants from Linnaeusís garden to Bäck.

Linnaeus knows that Nils Rosén von RosensteinRosén von Rosenstein, Nils
(1706-1773). Swedish. Physician
and professor of medicine. Colleague of
Linnaeus at Uppsala. The founder of
modern pediatrics. Correspondent of
Linnaeus.
has written to Bäck and asked Bäck to talk to Claes Ekeblad about giving a scholarship to Peter SundiusSundius, Peter (1725-1786).
Swedish. Municipal physician in
Kristiania (Oslo) 1755-1786.
. The Queen [Lovisa UlrikaLovisa Ulrika, (1720-1782).
Swedish. Queen of Sweden 1751-1771.
Married to Adolf Fredrik. Mother of
Gustav III. Sister of Fredric II of
Prussia. Correspondent of Linnaeus.
] has asked Ekeblad to give Kähler the money, and then Kähler would go to the Cape of Good Hope to collect shells, insects and plants. That would also give Bäck 700 or 800 rare plants that Bäck does not have already. Ekeblad has decided, as far as Linnaeus knows, so Linnaeus asks Bäck to verify with Ekeblad that Kähler will have the scholarship. If that is the case, Linnaeus will not have to act for Kähler with the Queen, although the Queen may be irritated if Linnaeus does not act for Kähler. She reminded Linnaeus of that the last time Linnaeus saw her.

If it is possible, Linnaeus will try to get to the coronation of the King [Adolf FredrikAdolf Fredrik, (1710-1771).
Swedish. King of Sweden. Reigned
1751-1771. Married to Lovisa Ulrika.
Father of Gustav III. Chancellor of
Uppsala university 1747-1751.
Correspondent of Linnaeus.
] and stay a few days in Stockholm if he is allowed to leave his lectures in Uppsala.

Linnaeus sends his regards to Carl HårlemanHårleman, Carl
(1700-1753). Swedish. Nobleman,
architect, royal superintendent.
Correspondent of Linnaeus.
and his countess [Henrica Juliana HårlemanHårleman, Henrica Juliana
(1710-1753). Swedish. Wife of Carl
Hårleman, born von Liewen, sister
of Gertrud Elisabeth Ramel.
].

upMANUSCRIPTS

a. original (KVA). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 158-159   p.158  p.159.