Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1330 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, November? 1751 n.s.
Dated . Sent from () to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäreste Broder

Nu längtar jag rätt mycket at komma till stockholm.

jag har ej wågat mig utom dörren, utan då jag gått at läsa på Academien, och då det desse dagar warit kalt, har jag kient liksom man klöst mig på kinden med 5 naglar, så at jag ej wähl tohl kiölden; åt minstone at jag wågar mig uht. hogen at få se de nye Papi- lioner sporhugger mig hwar dag at få resa, och så snart jag tror mig uht reser jag. Nog får jag rum hos M[in] Br[oder], men mon jag ej skulle få sätta min wagn in på stallgården, på Kongs stallet, ty älliest blifwer det mig dyrt at lega stallsrum för lång tid.

Tro intet M[in] Br[oder] at jag är här hemma försumelig, utan arbetar [på] species, och där igenom går namnen på M[in] B[rode]rs örter så mycket fortare. ty jag har swårt at specificera örterne fortare än jag beskrifwit species.

M[in] Br[or] säger at intet nytt [sker] i stockholm och wi få dageligen hästlas nytt om Edra wälfningar i stockholm.

Wintren och kiölden är jag rädd före, doch skall jag söka at bo mig det bästa jag kan på resan.

farwähl min söte Broder; anmäla min wördnad hos H[err] Baron Hårleman och Grefwinnan.

Vale.
Din
Linnaeus.

upSUMMARY

Linnaeus is longing to go to Stockholm. He has left home only in order to go to the University for his Lectures. It has been cold in Uppsala, so it had felt like somebody scratching his chin with five nails. Linnaeus cannot stand the cold weather, at least not outdoors. He is eager to see the new butterflies in the Queen’s [Lovisa UlrikaLovisa Ulrika, (1720-1782).
Swedish. Queen of Sweden 1751-1771.
Married to Adolf Fredrik. Mother of
Gustav III. Sister of Fredric II of
Prussia. Correspondent of Linnaeus.
] collection, so he will go as soon as he dares. He supposes that Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
can give him lodgings, and he asks Bäck if he thinks Linnaeus might keep his wagon at the Royal stables. If not, it will be expensive for Linnaeus to hire a place in a stable for a long time.

Bäck must not think Linnaeus is lazy. Linnaeus is working at the Species plantarumLinnaeus, Carl Species
plantarum
(Stockholm 1753). Soulsby
no. 480.
and he has much help from that in his work at assigning names to Bäck’s plant specimens. Linnaeus cannot define the plants before he has described them in the Species [plantarum].

Bäck has told Linnaeus that there is no news from Stockholm, but rumours of great changes in Stockholm arrive in Uppsala every day.

Linnaeus is afraid of winter and cold, but he will try to prepare for the journey as well as possible.

Linnaeus sends his regards to the Hårlemans [Carl HårlemanHårleman, Carl
(1700-1753). Swedish. Nobleman,
architect, royal superintendent.
Correspondent of Linnaeus.
and [Henrica Juliana HårlemanHårleman, Henrica Juliana
(1710-1753). Swedish. Wife of Carl
Hårleman, born von Liewen, sister
of Gertrud Elisabeth Ramel.
].

upMANUSCRIPTS

a. original (KVA). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 161-162   p.161  p.162.