Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1335 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 30 November 1751 n.s.
Dated 1751 d. 19 Nov.. Sent from Uppsala (Sweden) to (). Written in Swedish.

Min Kiäreste Broder.

För så gunstig invitation, samt altid tillförene hafd mödo, beswär och kostnad för mig tackar jag tusende falt. om lördag afton tänker jag segla här ifrån och om mögligt är komma till stockholm nästa söndag afton. Det lärer icke blifwa mycket tillfälle at se hofwet wid sådant stök; och är jag säker at skåpet ej är färdigt, så at faran lärer wara ringa.

Hälsa H[err] Wargentin och H[err] Salvius jag har fått bägges theras bref, men hinner ej swara i dag. Lef wähl.

jag är

Min K[iäre] Broders
trogneste tienare
C[arl] Linnaeus

Upsala 1751.
d[en] 19 Nov[ember]

upSUMMARY

Linnaeus thanks Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
for his invitation [this letter has not come down to us]. He is planning to leave for Stockholm by boat on the following Saturday evening and may arrive on Sunday evening. There will not be time to visit the Court, and since he is sure that the new cabinet [Linnaeus presumably refers to the cabinet for natural-history specimens] not ready, he will not miss anything.

Linnaeus asks Bäck to forward greetings to Pehr WilhelmWargentinWargentin, Pehr Wilhelm
(1717-1783). Swedish. Astronomer and
statistician. Secretary of the Royal
Swedish Academy of Sciences since 1749.
Correspondent of Linnaeus.
] and Lars SalviusSalvius, Lars (1706-1773).
Swedish. Printer, bookseller, publisher.
Correspondent of Linnaeus.
. Linnaeus has got letters from both of them [these letters have not come down to us], but he has no time to answer them today.

upMANUSCRIPTS

a. original (KVA). [1]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 162   p.162.