Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1339 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 23 November 1751 n.s.
Dated 1751 d. 12 Nov.. Sent from Uppsala (Sweden) to (). Written in Swedish.

Min Kiäreste Broder.

Tusende tack för bekantskapen med den artige Brandel ifrån London; han giorde mig den äran 2 à 3 gånger och besökte mig. han war rätt artig i omgänge och curieux besynnerligen på petrificater.

jag arbetar på species plantarum och har kommit till Icosandria, så at jag tror mig i hastighet kunna hielpa M[in] K[iäre] B[roder]s herbarium dit, icke allenast i ordning, utan med namn på hwart species, så at jag hoppas det mitt warande i Upsala skall gagna M[in] K[iäre] Broder.

Tack för det kiära brefwet; och at M[in] Br[oder] will komma ihog mig ibland sine månge syslor.

Det myckna nya från Hasselquist och löfling får jag wisa med deras bref wid min ankomst.

Huru det är med Hasselquist, ber jag min Bror ser af Extractet som jag i dag sänder till H[err] Wargentin.

Om M[in] Br[oder] kan giöra nogot till hans tienst, så har Min Bror där af mycken merite.

jag förbl[ifwer]
Min K[iäre] Broders
trogneste tienare
C[arl] Linnaeus

Upsala 1751
d[en] 12 Nov[ember]

upSUMMARY

Linnaeus thanks Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
for his acquaintance with Brandel [Gustaf BranderBrander, Gustaf (1720-1787).
Swedish. Merchant in London. Partner of
Abraham Spalding in the firm Spalding
& Brander. Curator of the British
Museum. Friend of John Ellis.
Correspondent of Linnaeus.
], who had visited Linnaeus two or three times and been very pleasant. Brander was especially interested in fossils.

Linnaeus is working at Species plantarumLinnaeus, Carl Species
plantarum
(Stockholm 1753). Soulsby
no. 480.
and has come to “Icosandria”, so he thinks that he can help Bäck to arrange the herbarium according to it at least as far as that. It would have not only the internal order but also all the names. Linnaeus hopes that his work in Uppsala will help Bäck.

Linnaeus thanks Bäck for his letter [this letter has not come down to us].

When Linnaeus gets to Stockholm, he will show Bäck the letters and whatever that has come from Pehr LöflingLöfling, Pehr (1729-1756).
Swedish. Botanist and explorer. Studied
under Linnaeus. Went to Spain in 1751
and took part in the Spanish expedition
to Venezuela in 1754, where he died.
Correspondent of Linnaeus.
and Fredrik HasselquistHasselquist, Fredrik
(1722-1752). Swedish. Physician and
naturalist, explorer. Studied under
Linnaeus and Lars Roberg 1741-1749. Went
to Egypt, Syria, Palestine, Cyprus,
Rhodes and the island of Chios. Died
near Smyrna. Son of Magnus and Helena
Maria Hasselquist, brother of Andreas
Hasselquist. Correspondent of Linnaeus.
.

Linnaeus is sending Pehr WilhelmWargentinWargentin, Pehr Wilhelm
(1717-1783). Swedish. Astronomer and
statistician. Secretary of the Royal
Swedish Academy of Sciences since 1749.
Correspondent of Linnaeus.
an extract from a letter from Hasselquist, and in that Bäck can see how Hasselquist is at the moment. If Bäck can do something to help him, it would add much to Bäck’s merits.

upMANUSCRIPTS

a. original (KVA). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 161   p.161.