Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1355 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 11 February 1752 n.s.
Dated 31 jan. 1752. Sent from Uppsala (Sweden) to (). Written in Swedish.

Min Kiäraste Broder

Åter tusendefalt tack för all uptänkelig wänskap, ro och fägnad i stockholm. jag kom hem kl. 5 till mina, och saknade endast min K[iäre] Broders liufwa omgängo. Inga tillräckeliga ord finnas at uttyda den obligation jag står uti hos en så älskad wän och gynnare, som min Bror är och warit.

jag önskar M[in] K[iäre] Br[oders] oändeligen många sälla dagar, åtminstone at lefwa säll så länge jag får lefwa, at jag kan skryta af en så öm wän. förbl[ifwer]

Min K[iäre] Broders
trognaste dräng
Carl Linnaeus

Upsala d[en] 31 jan[uari]
1752

upSUMMARY

Linnaeus thanks Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
for his hospitality. Linnaeus had got home at about 5 o’clock. He does not have the words to express his debts of gratitude to Bäck.

Linnaeus wishes Bäck many happy days.

upMANUSCRIPTS

a. original (KVA). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 168   p.168.