Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1358 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 6 February 1752 n.s.
Dated 26 jan. 1752. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäreste Broder.

all uptänkelig ärkiensla hembär jag Min Kiäreste Broder för långwarig giästning, ömt förtroende, ömnogt nöje, oskrymtad wänskap och alt annat godt.

Nu måste stå illa till i Stockholm; couriren war här i går, fant ej Rosen hemma; reste tillbakas; Fru Rosen sände straxt äfter Rosen till Larsbo, hos fru Tersmeden.

Intet nytt utan gammalt gned i Upsala.

Kiära lätt mig wetta nästa post huru hennes M[ajeste]t mår.

Archiater Rosen hörer jag hafwer profiterat för uht att Hennes M[ajeste]t skulle få recidive.

Gud beware Min Bror och alt det han håller kiärt. Min hustru hälsar rätt mycket.

jag är
Min Kiärastes
trogneste
C[arl] Linnaeus

Upsala d[en] 26 jan[uari]
1752.

Hälsa H[err] Bibl[iotekarie] Dalin, och lätt mig wetta om han är så god och continuerar med ritningarne. jag skrifwer flitigt, men at få det så snart färdigt som H[e]n[ne]s M[ajeste]t befalte, och tillika bewaka academien, det är omögligt ser jag, för menniskior.

Praesidi Regii Collegii
Medici
Archiatern Wälborne
H[err] Abr[aham] Baeck
Stockholm
frijbr[ef]

upSUMMARY

Linnaeus thanks Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
for his hospitality during his stay in Stockholm.

Linnaeus has concluded that somebody at the Court was ill. Nils Rosén von RosensteinRosén von Rosenstein, Nils
(1706-1773). Swedish. Physician
and professor of medicine. Colleague of
Linnaeus at Uppsala. The founder of
modern pediatrics. Correspondent of
Linnaeus.
had been summoned by a courier who had not found him at home, so the man had returned to Stockholm, and Rosensteinís wife [Anna Christina Rosén von RosensteinRosén von Rosenstein, Anna
Christina
(1718-1782). Swedish.
Wife of Nils Rosén von
Rosenstein, born von Hermansson.
] had sent for Rosenstein who was at Larsbo with Mrs Tersmeden [Elisabeth TersmedenTersmeden, Elisabeth
(1688-1753). Swedish. Wife of Jacob
Tersmeden, born Gangius.
.

Linnaeus wants to know how the Queen [Lovisa UlrikaLovisa Ulrika, (1720-1782).
Swedish. Queen of Sweden 1751-1771.
Married to Adolf Fredrik. Mother of
Gustav III. Sister of Fredric II of
Prussia. Correspondent of Linnaeus.
] is.

Rosenstein seems to have expected her to get a recurrence.

Linnaeus forwards greetings from his wife [Sara Elisabet MoraeaMoraea, Sara Elisabet
(1716-1806). Swedish. Linnaeusís wife.
Daughter of Johan Moraeus and Elisabet
Hansdotter Moraea. Mother of Carl
Linnaeus the Younger and of Elisabeth
Christina, Louisa, Sara Christina and
Sophia Linnaea.
]to Bäck.

P.S. Linnaeus asks Bäck to greet Olof von DalinDalin, Olof von (1708-1763).
Swedish. Author. Chancellor of the
court. Correspondent of Linnaeus.
from him and to ask him if he continues his work with the drawings. Linnaeus writes very industriously, but it is impossible for a human being to get everything ready as soon as His Majesty [Adolf FredrikAdolf Fredrik, (1710-1771).
Swedish. King of Sweden. Reigned
1751-1771. Married to Lovisa Ulrika.
Father of Gustav III. Chancellor of
Uppsala university 1747-1751.
Correspondent of Linnaeus.
] has ordered if you at the same time have to pay some attention to what happens in the university.

upMANUSCRIPTS

a. original (KVA). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 167-168   p.167  p.168.