Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1360 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 27 January 1752 n.s.
Dated 16 jan. 1752. Sent from Falun (Sweden) to (). Written in Swedish.

Min kiäreste Broder.

Wid slutet af nästa wecka måste jag presentera mig i stockholm, får jag intet annat rum, nödgas jag gå till den jag plägar; war så gunstig därföre ock beställ mig någon Cammar, så kiärt M[in] Br[oder] will sielf undwika en annars ounwikelig quartering; får jag när intill M[in] K[iäre] Br[oder] så, så är det mig kiärast.

En grufwelig hop snö med yrwäder hafwa insnögat mig at jag ej wet huru jag skall komma fram utan at blifwa på wägen.

War så god ock lätt mig wetta alt både nytt och gammalt då jag kommer, samt äfwen swaret ifrån H[err] Prof[essor] Jussieu.

jag är Min K[iäre] Broders
trogneste tienare
C[arl] Linnaeus

Fahlun d[ie] 16 jan[uarii]
1752

Archiatern
Wälborne H[err] Doctor Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus tells that he will have to be in Stockholm at the end of the following week, so he asks Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
to find him lodgings if Bäck wants to avoid having Linnaeus as his guest. The lodgings should be somewhere close to where Bäck lives.

A lot of snow has fallen, so Linnaeus does not know how he will manage the journey to Uppsala from Falun.

Linnaeus wants Bäck to give him all his news when they meet, and also to show him the answer from Bernhard de JussieuJussieu, Bernard de
(1699-1777). French. Professor of
botany, brother of Antoine and Joseph de
Jussieu. Demonstrator at the Jardin des
plantes. Sébastien Vaillantís
successor. Uncle of Antoine Laurent de
Jussieu. Correspondent of Linnaeus.
.

upMANUSCRIPTS

a. original (KVA). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 167   p.167.