Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1366 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 12 January 1752 n.s.
Dated 1 januarii 1752. Sent from Falun (Sweden) to (). Written in Swedish.

Min Dråpeliga Broder.

Tack åter för brefwet.

tredje dagen tänker jag resa till Fahlun.

At få arbeta med örter om aftnarne, tro mig det är ingen sorg för mig; men jag blyges i min siähl at giöra min Bästa wän så mycket beswär. jag wet ej hur jag skall giöra; ty om jag logerar på annat ställe och skall wara om aftnorne hos M[in] K[iäre] Br[oder] så giör jag doch lika beswär.

Kiära bed Salvius ej trycka Löflings bref, som jag sänt honom, ty i dag beder Löfling at de ej må tryckas, ty spaniorerna tola intet at deras land berömmes; de skola wara underlige. ty beder han sielf at jag ej låter det trycka, som han för uht war nögd med.

M[in] K[iäre] Broders
C[arl] L[innaeus]

upSUMMARY

Linnaeus sends this New Year letter to Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
from Falun and wishes Bäck all well for the coming year and for future years. He wishes that their friendship be allowed to continue.

upMANUSCRIPTS

a. original (KVA). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 166   p.166.