Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1384 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 28 March 1752 n.s.
Dated 1752. d. 17 Martii.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min aldra sötaste Broder.

Efter M[in] K[iäre] Broder täckes giöra alt på min räkning, huru skall jag hinna någonsin komma utur skulden, som för uht är hos Min K[iäre] Broder så diupt inråkad.

Det tyckes som M[in] K[iäre] Br[oder] intet fått mitt senasta bref, där uti jag skref at med förra posten afgick förslaget på Rolanders [stipendium] till Kongl[ige] Borgrätten.

jag tillstår at om jag får Rolander hulpen för insecterne, Kaehler till Paris, och mine Species färdige, at jag bör wara nögd med det jag giort visit i werlden, och sedan wara färdig när upbrott ropas till att flytta här ifrån.

Det är wähl at D[octo]r Wahlbom will wara en trones bekännare och apostel. Han har eloquence och tämmelig wacker insicht, så at han kan giöra det samma.

i dag har ännu intet swar kommit från Archipater, ty går ej förslaget af i dag för Kaehler

Min K[iäre] Broder täcktes wid tillfälle låta mig wetta om jag förgiätit hemma hos M[in] Br[oder] mitt rön om Tobaken, med figurerne; skulle så wara så sänt mig det med H[err] Kaehler.

jag hoppas at Cancellairinnan lefwer genom mina förböner; det skulle giöra mig rätt ont om henne, ty både H[a]ns Excellence och Grewinnan äro så artige herrskap, men non est in medico semper relevetur ut aeger, interdum docta plus [valet] arte malum.

Gud wälsigne M[in] Br[oder] som kyste Grefw[innans] hand för Kiäehler skull; princeps bo[tanicorum] skall i egen hög person kyssa Eder, så snart han får råka sin Apollo.

Anmäla min reciproque och wördsama respect hos H[err] Grefw[en] och ÖfwerstLeutn[ant] Ekeblad, med des Grefwinna.

jag lefwer och dör
Min Broders
lydigste tienare
C[arl] Linnaeus.

Upsala 1752
d[ie] 17 Martii

Nu lärer snart förslaget till Thuniska afgiöras; kiära afglöm ej Rolander

Archiatren
Wälborne H[err] Doctor Baeck
Stockholm
frijbr[ef]

upSUMMARY

Linnaeus wonders how he will ever be able to compensate Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
for all that Bäck does for him.

Linnaeus does not think Bäck received Linnaeus’s former letter [Linnaeus to Bäck, 24 March 1752Letter L1388] telling Bäck that the letter about Daniel Rolander’sRolander, Daniel (1725-1793).
Swedish. Naturalist and explorer.
Studied at Uppsala University under
Linnaeus. Went to Surinam in 1755-1756.
Correspondent of Linnaeus.
scholarship had been sent to Borgrätten.

Linnaeus admits that if he can help Rolander in his studies of the insects, if Mårten KählerKähler, Mårten
(1728-1773). Swedish. Physician, orator
and poet. Studied under Linnaeus and
Nils Rosén von Rosenstein. Served
as physician of the admirality at
Karlskrona. Correspondent of Linnaeus.
may go to Paris and if his “Species” is finished [Species plantarumLinnaeus, Carl Species
plantarum
(Stockholm 1753). Soulsby
no. 480.
], he will be rather satisfied with his results and ready to die whenever the day comes.

Linnaeus thinks it is good that Johan Gustaf WahlbomWahlbom, Johan Gustaf
(1724-1808). Swedish. Physician and
naturalist. Studied at Uppsala under
Linnaeus, anatomy, surgery and
obstretics at Wittenberg. Provincial
physician at Kalmar. Correspondent of
Linnaeus.
is willing to be a clergyman. He is eloquent and rather astute.

Since the archbishop [Henric BenzeliusBenzelius, Henric (1689-1758).
Swedish. Archbishop 1747-1758.
] has not answered, Linnaeus’s letter about Kähler cannot be sent this day.

Linnaeus repeats his question to Bäck if he had happened to forget his observation about tobacco [Linnaeus refers presumably to his "Två nya species tobak"Linnaeus, Carl "Två
nya species tobak", KVAH 14
(1753), 37-43. Soulsby no. 530.
] with Bäck. Bäck should send it with Kähler if he finds it.

Linnaeus hopes that the Chancellor [Carl Diedric Ehrenpreus’sEhrenpreus, Carl Diedric
(1692-1760). Swedish. Count,
Councillor, Chancellor of Uppsala
University. Correspondent of Linnaeus.
] wife [Catharina EhrenpreusEhrenpreus, Catharina
(1692-1775). Swedish. Wife of Carl
Diedric Ehrenpreus. Born Linroth.
] will recover. Both she and her husband are pleasant people, but a doctor is not always able to cure a sick person, for the evil is superior to the art of the doctor.

Linnaeus sends his regards to Claes EkebladEkeblad, Claes (1708-1771).
Swedish. Count, councillor, chancellor
of Åbo University. Correspondent
of Linnaeus.
and his wife Gustafviana Barbro Ekeblad.

P.S. Linnaeus again reminds Bäck to remember Rolander when the Thunianum stipend is to be decided.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 173-174   p.173  p.174.