Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1394 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 17 March 1752 n.s.
Dated 1752 d. 6 Martii.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäreste Broder.

Tack för den omwårdnad M[in] K[iäre] Br[oder] hafwer för Kähler, det gifwer tillkienna at M[in] Br[oder] älskar wettenskaperne. jag har giort det jag bör och kunnat med skiähl; jag har haft så mycken oro wid de förras, at jag ej kan säga det. där likwähl nationen bort tackat mig för elever, så har jag doch det icke haft; men mycket förtahl, många owänner. äfter min tid så torde de ej twingas på folk. jag wet at H[err] Baron Hårleman lägger sig emot; hwarföre skall jag giöra mig förhatelig; sic mutantur tempora; han som förut så makalöst promoverade alla wettenskaper, tänker nu på wänner &c. men tiden torde och ändra oss om wij fingo lefwa.

jag recommenderade älliest hos M[in] H[err] Broder på det ömmaste H[err] Rolander; kan Min Bror hielpa honom, så giör det för min intercessions skull.

Nu har jag hint med mine species till Syngenesia; nu tänker jag hwila mig några dagar.

Lef wähl, må wähl min söta Broder; war lyckelig med patienter; sambla många p[en]g[a]r; och giör med tiden wetgirige lyckelige till fäderneslandets wählstånd.

jag inneslutar mig uti Min H[err] Broders grace och förbl[ifwer] en
lydig tienare
C[arl] Linnaeus

Upsala 1752
d[ie] 6 Martii

Archiatren
Wälborne H[err] Doctor Baeck
Stockholm
frijbr[ef]

upSUMMARY

Linnaeus thanks Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
for helping Mårten KählerKähler, Mårten
(1728-1773). Swedish. Physician, orator
and poet. Studied under Linnaeus and
Nils Rosén von Rosenstein. Served
as physician of the admirality at
Karlskrona. Correspondent of Linnaeus.
. Linnaeus has done what he can and ought to do for Kähler, and he does not think he has been properly rewarded for this sort of trouble. He is tired of making enemies of his friends. He mentions Carl HårlemanHårleman, Carl
(1700-1753). Swedish. Nobleman,
architect, royal superintendent.
Correspondent of Linnaeus.
as an example of a man who used to favour science but who now is more inclined to help his friends. However, Linnaeus expects that he too will change later in life.

Linnaeus reminds Bäck that he had asked Bäck to help Daniel RolanderRolander, Daniel (1725-1793).
Swedish. Naturalist and explorer.
Studied at Uppsala University under
Linnaeus. Went to Surinam in 1755-1756.
Correspondent of Linnaeus.
.

Linnaeus has reached Syngenesia in his work on Species plantarumLinnaeus, Carl Species
plantarum
(Stockholm 1753). Soulsby
no. 480.
.

Linnaeus hopes Bäck will be well and be happy with his patients, so that he can collect money that he can use to help interested scholars in their work for the good of the country.

upMANUSCRIPTS

a. original (KVA). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 171   p.171.