Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1396 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 12 March 1752 n.s.
Dated 1752 d. 1 martii.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Hos Eder M[in] H[err] B[roder] såsom en veritable ock oskrymtad lem af wåra reelaste Mecaenatibus scientiarum får iag nu lof recommendera D[omi]num Rolander til et stipendium Thunianum, som skall bortgifwas af Borgrätten ock på hwilket förslag denna står primo loco.

Jag har icke haft någon rätt Eleve uti Insecterne, sedan iag kom til Academien, förän honom, som är den endaste; får han detta lilla stipendium, så är han bärgad ock Academien får i honom en ärlig skattdragare ock Fäderneslandet med tiden en Reaumur: det är intet fel på karlen, mer än det, at han icke är Medicus, utan totus quantus Theologus ock Insectologus; hans makalöse rön om skiut-Flugan, sikt-Flugan och pediculus pulsatorius har Min Bror set, ock nu har han med sig det som giör hvitaxen; M[in] H[err] B[roder] af kärlek för vetenskapen och för Vetenskaps Academien obligera några höga Herrar at gynna denna, ty en sådans conservation är mer än hundre andras: Men för alt gynna promt, at icke bortgifvandet praecipiteras för än succursen ankommer.

Jag kunde icke hålla mig för tårar, då iag hörde med hvad värkelig effect Herrarne hulpit Doctor Hasselquist: det var et exempel sine pari. Jag tackar Eder derföre i grafven. [a][a] : MS1 [Only the phrase "Min
egen Broder" and the last "jag
arbetar på species [...]¨
including the enddate and the address
written by the hand of Linnaeus, the
rest of the letter written by another
hand, presumably a copyist
].
jag arbetar på species och lägger mitt i ordning så fort jag hinner. jag är

Min trogneste och bäste wäns
lydigste
C[arl] L[innaeus]

Upsala 1752
d[ie] 1 martii.

Archiatren
Wälborne H[err] A[braham] Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus recommends Daniel RolanderRolander, Daniel (1725-1793).
Swedish. Naturalist and explorer.
Studied at Uppsala University under
Linnaeus. Went to Surinam in 1755-1756.
Correspondent of Linnaeus.
for a Thunianum stipend, which shall be awarded by Thunianum. Bäck has a lot of influence among the people who shall decide on the scholarship.

Linnaeus comments more on Rolander. He is the best pupil Linnaeus has had in the field of insects. If he gets the scholarship, he will be greatly helped, and the Academy and the country will gain great honour from his work. His only defect is that he does not know medicine; he is only a theologian and a researcher on insects. Linnaeus mentions some of Rolander’s works that Bäck has already seen ["Skjut-Flugan"Rolander, Daniel
"Skjut-Flugan", KVAH 11
(1750), 290-295.
, "Sikt-Biet"Rolander, Daniel
"Sikt-Biet", KVAH 12
(1751), 56-60.
and "Beskrifning på Väggsmeden"Rolander, Daniel
"Beskrifning på
Väggsmeden", KVAH 15
(1754), 152-156.
], and he has some important new things ready [Linnaeus refers to, ”Hvit-ax-masken”Rolander, Daniel
”Hvit-ax-masken”, KVAH (1752),
62-66.
]. Linnaeus asks Bäck to act quickly, for it is more important to save a man with this talent than saving many others. However, the proper procedure must be respected.

Linnaeus is deeply moved by the prompt help that Bäck and the men around him have given Fredrik HasselquistHasselquist, Fredrik
(1722-1752). Swedish. Physician and
naturalist, explorer. Studied under
Linnaeus and Lars Roberg 1741-1749. Went
to Egypt, Syria, Palestine, Cyprus,
Rhodes and the island of Chios. Died
near Smyrna. Son of Magnus and Helena
Maria Hasselquist, brother of Andreas
Hasselquist. Correspondent of Linnaeus.
. It was an outstanding example of generosity.

Linnaeus is working on Species plantarumLinnaeus, Carl Species
plantarum
(Stockholm 1753). Soulsby
no. 480.
to get it ready as fast as he can.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 169-170   p.169  p.170.

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 [Only the phrase "Min egen Broder" and the last "jag arbetar på species [...]¨ including the enddate and the address written by the hand of Linnaeus, the rest of the letter written by another hand, presumably a copyist].