Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1400 • Carl Linnaeus to Joachim Fredrik Preis, 9 May 1752 n.s.
Dated d. 28. april 1752. Sent from Uppsala (Sweden) to Den Haag (Netherlands). Written in Swedish.

Högwälborne H[err] Baron och Envoye.

För de af Högwälborne H[err] Baronen gunstigast communicerade observationes uti Astronomien giorde af H[err] Gabrii tackar jag ödmiukast; och som jag uti desse sacris ej war judex competens, har jag communicerat dem med wår namkunniga Astronomo och Wettenskaps Academien, då jag undfått innelychte bref, som jag har den ähran at öfwersända in originali. H[err] Baronens och Envoyens höga gunst emot mig i Holland, så wähl som Dess nit för wårt fädernesland, sättia mig och hwar redelig swänsk uti all wördsam ärkientsla. jag förblifwer med oavlåtligt estime

Högwälborne H[err] Baronens
och Envoyens
ödmiuke tienare
Carl Linnaeus

upsala d[en] 28 april
1752.

upSUMMARY

Linnaeus thanks Joachim Fredrik PreisPreis, Joachim Fredrik
(1667-1759). Swedish. Count and
diplomat. He served for 57 years as
secretary at the Swedish legation in The
Hague. Correspondent of Linnaeus.
for the astronomical observations made by Pieter GabryGabry, Pieter (1715-1770).
Dutch. Amateur-astronomer, the Hague.
Published meteorological observations on
a yearly basis.
[among these Gabry’s Observationes astronomicae de via cometae anni 1748Gabry, Pieter Observationes
astronomicae de via cometae anni 1748,
cum nominibus et magnitudine singularum
steallrum fixarum
(The Hague, 1748).
], which Preis has forwarded to him. Linnaeus has communicated them to the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
] as he did not think he was the right person to assess them himself. He has received a letter of thanks from the astronomer of the Academy, Pehr WilhelmWargentinWargentin, Pehr Wilhelm
(1717-1783). Swedish. Astronomer and
statistician. Secretary of the Royal
Swedish Academy of Sciences since 1749.
Correspondent of Linnaeus.
], which he encloses as the original, [Wargentin to Linnaeus, 4 May 1752Letter L6107]. He assures Preis of his profound gratitude for the way in which Preis received Linnaeus in Holland and for his industrious activities as Swedish ambassador in Holland.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (RA, Diplomatica, Hollandica, vol. 792). [1] [2]