Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1411 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 14 April 1752 n.s.
Dated 3 april 1752. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäreste Broder

Tack för gunstig invitation; tack som ej tröttas wid en fattig wän; i morgon reser jag, få se om jag hinner fram i morgon. Gud ske lof min Bror är i den situationen, at han ej behöfwer blekna för en visite på några dagar. jag hoppas slippa nu så snart som senast tillbaka; species skola komma och med.

jo Herra dö kom förslaget öfwer med förra posten; jag har i dag warit hos Rector och secreter, bägge swäria på at det gick af i tisdags här ifrån.

Må wähl; tröttas ej wid mig. war lika gunstig, jag skall altid räkna M[in] K[iäre] Br[or] ibland mine ömmaste wänner.

Upsala d[en] 3 april. 1752.

Min Broders
lydigste
C[arl] Linnaeus

Archiatren
Wälborne H[err] D[octo]r Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus thanks Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
for his invitation. He will go on the following day and may arrive in the evening. Linnaeus is glad that Bäck is able to receive him as a guest for a few days. Linnaeus hopes he will not have to stay too long, and he will bring Species plantarumLinnaeus, Carl Species
plantarum
(Stockholm 1753). Soulsby
no. 480.
.

The letter about the scholarship [Wredinianum scholarship] went by the last mail [Linnaeus to Bäck, 7 April 1752Letter L1381]. Linnaeus has seen the vice chancellor and his secretary, and they both swear that it was sent last Tuesday.

Linnaeus hopes that Bäck will not get tired of him.

upMANUSCRIPTS

a. original (KVA). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 176   p.176.