Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1412 • Carl Gustaf Tessin to Carl Linnaeus, 14 April 1752 n.s.
Dated d. 3. April, 1752. Sent from Stockholm (Sweden) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Min Högtälskade Herr Archiater och Professor,

Hennes Kongl[iga] Maij[este]t Drottningen skedde ett särdeles nådigt nöije om Herr Archiatrens tid tillstadde honom att, på några dagar, komma till oss hit till Stockholm, emedan det andra Cabinettet till Insecterne eij allenast blifwit färdigt, utan och ett helt skåp fullt med Americaniska Fiärilar, ifrån Amsterdam ankommit.

Hwad synnerlig fägnad det mig är, att som oftast see och höra Herr Archiatren, behöfwer jag eij widlyftigt utmåla, min wännskap och min tillgifwenhet äro mine fullkomblige löftesmänn. Jag förmodar och, wid samma tillfälle, kunna anföra sådana skiähl, hwilka kunna lända mig till ursächt att jag eij ännu ägt den äran att beswara Herr Archiatrens angenäma skrifwelse af den 1. nästl[idne] Martii,

Med oföränderlig och synnerligaste högachtning framhärdat jag in till min dödsstund,

Min högtälskade Herr Archiatres
hörsamma och trogna
tienare
Carl G[ustaf] Tessin

Stockholm d[en] 3 April
1752.

upSUMMARY

Carl Gustaf TessinTessin, Carl Gustaf
(1695-1770). Swedish. Count, important
politician and patron of science and
art. He supported Swedish artists and
scientists and collected art, books and
natural history objects. He assisted
Linnaeusís career in many ways. Married
to Lovisa Ulrica Tessin. Uncle to
Fredrik Sparre. Correspondent of
Linnaeus.
writes to Linnaeus on behalf of the Queen Lovisa UlrikaLovisa Ulrika, (1720-1782).
Swedish. Queen of Sweden 1751-1771.
Married to Adolf Fredrik. Mother of
Gustav III. Sister of Fredric II of
Prussia. Correspondent of Linnaeus.
] and asks him to visit them in Stockholm as not has only the second insect cabinet been completed but a whole cabinet full of American butterflies has arrived from Amsterdam.

Tessin looks forward to meeting Linnaeus explaining why he has not been able to answer Linnaeusís letter of March 1st [Linnaeus to Tessin, 12 March 1752Letter L1398].

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, XV, 100-101). [1] [2] [3]