Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1416 • Carl Linnaeus to Claes Grill, 6 June 1752 n.s.
Dated 1752 d. 26 Maji. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min store Gynnare.

För gunstigt swar och underrättelse tackar jag ödmiukeligen.

Det gjorde mig alt för ondt at jag ej wid genom resan fick den lyckan se en gynnare, som jag för så många wördar. då rägnet sachtade sig och jag skolat besöka i logementet war tiden mig afskuren genom en skyndsam resa.

om jag ej misbrukar Min store gynnares gunst, beder jag at cyperwinet måtte komma med 4 Skiölpaddor på en upsala jacht, då jag får det säkrast; de öfrige Skiölpaddor täckes min Gynnare skänka till hwem han hälst behagar, som jag giör ej med dem.

utbeder mig och få wetta hwad frachten tull &c. til stockholm kosta för alt detta, då jag prompt skall sända pengar.

Förblifwer med oafl[åtelig] wördnad
Min bewågne Gynnares
ödmiuke tienare
Carl Linnaeus

Upsala 1752
d[en] 26 Maji.

upSUMMARY

Linnaeus thanks Claes GrillGrill, Claes (1705-1767).
Swedish. Merchant, owner of the iron
works of Söderfors, Österby
and Iggesund. Director of the Swedish
East India Company. Also known as an art
collector and patron of arts and
sciences. Brother of Anthoni Grill and
Johan Abraham Grill. Correspondent of
Linnaeus.
for his reply [Grill to Linnaeus, 5 June 1752Letter L5298] and the information. Linnaeus regrets that he was unable to meet Grill during his journey due to lack of time.

Linnaeus asks Grill to send the wine and four turtles to Uppsala by boat. He tells Grill that he can give the remaining turtles to anyone he chooses. He also asks Grill to inform him about the cost of the delivery from Stockholm including the duty fee. Linnaeus promises to send the money promptly.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (Leufstaarkivet).