Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1419 • Carl Linnaeus to Claes Grill, 3 June 1752 n.s.
Dated 23 maij 1752. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min och wettenskapernes store Gynnare,

För senaste, som all tillförene bewisad gunst tackar jag ödmjukast

war så god och låt mig få på fölliande upsats numrerne äfter den rang, som desse Herrar hafwa. En student, som skall trycka en disputation har öfwerleggat mig at jag wille wara honom här uti behielplig; jag får ej fråga äfter Herrarnas säte uti sin societet äller ostindiska compagniet, utan äfter den wärkeliga Caracter de hafwa äfter fullmackts datum; jag wet min gynnare har sig det bekant, och mycket lätt tillsätter allenast numrer äfter den ordning de böra ställas.

war så gunstig och sänd mig det tillbakas med nästa post.

jag förlitar på min store gynnares gunst, som detta ej lärer uttyda mig till dierfhet.

Min wördnad hos gunstiga fruen

jag är med oafl[åtelig] estime
Min besynnerligaste Gynnares
ödmiuke tienare
Carl Linnaeus

Upsala d[en] 23 maij
1752.

upSUMMARY

Linnaeus thanks [presumably for a letter, which has not come down to us].

Now he writes to Claes GrillGrill, Claes (1705-1767).
Swedish. Merchant, owner of the iron
works of Söderfors, Österby
and Iggesund. Director of the Swedish
East India Company. Also known as an art
collector and patron of arts and
sciences. Brother of Anthoni Grill and
Johan Abraham Grill. Correspondent of
Linnaeus.
to ask him a favour. One of Linnaeus’s students [Carl Fredrik AdlerAdler, Carl Fredrik
(1720-c.1761). Swedish. Military
surgeon, travelled to the East Indies,
died on Java. Disciple of Linnaeus.
Correspondent of Linnaeus.
] is printing a thesis [Linnaeus refers to Noctiluca marinaLinnaeus, Carl Noctiluca
marina
, diss., resp. C. F. Adler
(Uppsala [1752]). Soulsby no. 1673.
] and would appreciate a list with the order of precedence of the Swedish East India Company’s [Svenska Ostindiska Kompaniet] directors.

Linnaeus asks Grill to be so kind as to send the information by return of post.

Linnaeus sends his best regards to Grill and his wife [Anna Johanna GrillGrill, Anna Johanna
(1720-1778). Swedish. Wife of Claes
Grill, born Meijtens.
].

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (Leufstaarkivet).