Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1429 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 30 June 1752 n.s.
Dated 1752 d. 19 junii.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäraste wän och Broder.

Mitt hopp att se M[in] K[iäre] Br[oder] wid desse ferier slog mig felt.

aldrig har warit mera främmat i Upsala på min tid.

8 dagar hafwa upoffrats till luxen, utan nytta.

i morgon sker min långa excursion till Liumkihlen.

Gud gifwe jag hade kunnat haft M[in] K[iäre] B[roder] i föllie.

om onsdag slutas wårt academiska arbete.

Min gosse har nu mäst genomgått mäslingen, mine döttrar återstå, och wänta på sit öde.

Dagen äfter midsommaren begynner jag at dricka watn, och äta smultron.

Trägården gifwer nu dagelige rön.

Doctores Theologias, juris och Philosophiae gå nu här såsom metamorphoserade Insecta och krälla likaså tiokt på gaterne.

Inom några dagar lära de med Hospitibus och studiosis fly uhr staden och lämna honom half öde.

Herreschwanz pulver emot Taenia kan jag nu giöra för en ringa penning, som för uht warit så dyrt.

Mitt remedium emot Morbos siphiliticos är profwat utomlands och har lyckats ogement, så uti Siphilitide vera, som uti Gonorrhoea.

Anton de jussieu säges wara död d 1 Junii.

så snart M[in] Br[oder] läsit detta, så kasta det på elden, at det ej må smitta printzarne.

Kalmen är ond för det hans Censur går så sent.

Hennes M[ajestet] har warit så nådig och gifwit mig lof at först dricka watn och skiöta mitt lif, sedan är jag befald at komma.

jag är med all uptänkelig affection
M[in] K[iäre] Broders
lydigste tienare
C. Linnaeus.

Upsala 1752
d: 19 junii.

Archiatren
Wälborne H[err] D[octor] Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus is disappointed that he has not seen Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
in Uppsala during the summer holidays. He has had many visitors, more than ever before, and eight days have been wasted on them.

The following day, Linnaeus will go on his long excursion to Jumkil. He wishes Bäck could have taken part.

Next Wednesday, the academic year will end.

Linnaeusís son [Carl Linnaeus the YoungerLinnaeus the Younger, Carl
(1741-1783). Swedish. Botanist. Son of
Carl Linnaeus and Sara Elisabet Linnaea.
Brother of Elisabeth Christina, Louisa,
Sara Christina and Sophia Linnaea.
Attended his fatherís lectures, had
private tutors (Löfling, Rolander,
Solander and Falk, all Linnaeusís
students). Demonstrator of botany at
Uppsala. Succeeded his
father.
] has got over the measles, and his daughters [Elisabeth Christina LinnaeaBergencrantz, Elisabeth Christina
(1743-1782). Swedish. Daughter of
Carl Linnaeus and Sara Elisabet Linnaea.
Sister of Carl Linnaeus the Younger and
of Louisa, Sara Christina and Sophia
Linnaea. Married to Carl Fredrik
Bergencrantz.Mother of Sara Elisabeth
Martin.
, Louisa LinnaeaLinnaea, Louisa (1749-1839).
Swedish. Daughter of Carl Linnaeus and
Sara Elisabet Linnaea. Sister of Carl
Linnaeus the Younger and of Elisabeth
Christina, Sara Christina and Sophia
Linnaea.
and Sara Christina LinnaeaLinnaea, Sara Christina
(1751-1835). Swedish. Daughter of Carl
Linnaeus and Sara Elisabet Linnaea.
Sister of Carl Linnaeus the Younger and
of Elisabeth Christina, Louisa and
Sophia Linnaea.
] are waiting to have it.

On the day after Midsummer, Linnaeus will begin to drink water and eat wild strawberries.

Linnaeusís garden gives him new information every day.

New doctors in theology, law and philosophy walk around in the streets of Uppsala in great numbers like newly hatched insects. In a few days, they will leave the town together with their patrons and the students, so the town will be almost deserted.

Linnaeus can make "Herrenschwands pulver" against tapeworm at a low cost. It used to be very expensive.

Linnaeusís remedies for syphilis and gonorrhoea have been tested abroad and been very successful.

Antoine de JussieuJussieu, Antoine de
(1686-1758). French. Botanist,
professor of botany, Paris. Brother of
Bernard and Joseph de Jussieu. Joseph
Pitton de Tournefortís successor. Uncle
of Antoine Laurent de Jussieu.
Correspondent of Linnaeus.
is said to have died on June 1 [Linnaeus was misinformed, Jussieu died in 1758].

Linnaeus advises Bäck to burn the letter after reading it, so that it will not spread the measles to the princes.

Pehr KalmKalm, Pehr (1716-1779).
Swedish. Botanist and traveller,
professor of natural history at
Åbo. Disciple of Linnaeus.
Travelled in North America 1748-1751.
Correspondent of Linnaeus.
is angry because the censorship causes such delays.

The Queen [Lovisa UlrikaLovisa Ulrika, (1720-1782).
Swedish. Queen of Sweden 1751-1771.
Married to Adolf Fredrik. Mother of
Gustav III. Sister of Fredric II of
Prussia. Correspondent of Linnaeus.
] has permitted Linnaeus to drink water and take care of himself before coming to Drottningholm.

P. S. Linnaeus thanks Bäck for two letters [these letters have not come down to us].

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnťs arkiv). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 180-181   p.180  p.181.

upTEXTUAL NOTES

a.
Ms 1 [added on the back of the envelope; there is no indication of where it should be inserted].