Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1436 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 16 June 1752 n.s.
Dated 1752 d. 5 junii.. Sent from Stockholm (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäreste Broder.

Tack för M[in] K[iäre] Broders altid kiära bref.

Min Bror som giort mig så mycket gott, giör mig aldrig så ont at jag nu skulle blifwa kallad till Drottninge-holm. jag har slutat mine species; jag har 2 dagar i weckan giort excursiones Botanicas jag har disputerat nogra gånger, dageligen warit uppe wid Lectiones cursorias, consistorier &c. så at jag ej haft någon timma ledig; nu om lördag wäntar jag min Swärmoder, Swåger och Swägerska med Moraeus och hans fru; då och Cancellairen kommer hit till promotionerne i Philosophien, Theologien, Jure, samt wid mutatio rectoratus; nu bör jag hafwa några weckor till at skiöta min slarwiga kropp och hälsa; at dricka något watn; Hennes M[ajeste]t har och lofwat mig några weckor här till. Om M[in] Br[oder] har gunst för mig, så hielp snarare at jag får hwila och skiöta min kropp at jag må få lefwa ett par dagar längre.

Om det är mögligt på något sätt för K[iäre] Br[oder] så rif Eder lös och kom till mig, at wij må få ett par weckor lefwa tillsamans uti Botanisk ro; det är ej mer än en tid om åhret, som wij kunna få rätt nöje till sammans, och de åhren äro snart förbij, sedermera torde det ej så lätt repareras.

jag har ej haft tid att skrifwa till mine correspondenter på längtad tid.

Löfling hedrar sig mot mig ofta.

Kiaehler har hållit på med sin promotion, at wij ej fått talas wid på några weckor; i onsdags skedde promotionen, då han, Balk, Brodd Lindhult promoverades. jag behöfde ej öpna min mun för Brodden under praesidio, de andre behöfde och liten hielp.

jag lefwer med hull och hår
Min Kiäreste Broders
lydigste tienare
C[arl] Linnaeus.

Upsala 1752
d[ie] 5 junii.

[a][a] : MS1 [added in the left margin
fol. 1r.
]
2nedisputationer sände jag M[in] K[iäre] Br[oder] här om dagen med Sundius. de andre skola med nästa bud föllia

upSUMMARY

Linnaeus thanks Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
for his letter [this letter har not come down to us].

Linnaeus hopes Bäck can help him avoid being summoned to Drottningholm at the present time. He lists all he has had to do during the spring: He has finished Species plantarumLinnaeus, Carl Species
plantarum
(Stockholm 1753). Soulsby
no. 480.
, he has had excursions, presided [Linnaeus had presided for Dissertatio de morbis ex hyemeLinnaeus, Carl Dissertatio de
morbis ex hyeme
, diss. , resp. S.
Brodd (Uppsala, 1752). Soulsby no. 1668.
, Specimen academicum, quo Euphorbia ejusque historia naturalis et medica exhibeturLinnaeus, Carl Specimen
academicum, quo Euphorbia ejusque
historia naturalis et medica
exhibetur
, diss., resp. J. Wiman
(Uppsala [1752]). Soulsby no. 1658.
, Dissertatio de materia medica in regno animaleLinnaeus, Carl Dissertatio de
materia medica in regno animale
,
diss., J. Sidrén (Uppsala, 1750).
Soulsby no. 1605.
], and been present at lectures and meetings that have taken all his time. Next Saturday, his mother-in-law [Elisabeth Hansdotter MoraeaMoraea, Elisabeth Hansdotter
(1691-1769). Swedish. Linnaeus’s
mother-in-law. Married to Johan Moraeus.
Correspondent of Linnaeus.
], his brother-in-law and his wife [Olof KalmeterKalmeter, Olof (1712-1766).
Swedish. District medical officer and
mine physician, Falun. Married to
Linnaeus´s sister in law, Anna
Christina Moraea.
and Anna Christina MoraeaMoraea, Anna Christina
(1721-1790). Swedish. Sister of Sara
Elisabet Linnaea, sister-in-law of Carl
Linnaeus, wife of Olof Kalmeter,
daughter of Elisabeth Hansdotter Moraea
and Johan Moraeus.
] will arrive with Pehr Moraeus

and his wife [Sara MoraeaMoraea, Sara Swedish. Wife of
Pehr Moraeus, born Hellström
], and the Chancellor [Carl Diedric EhrenpreusEhrenpreus, Carl Diedric
(1692-1760). Swedish. Count,
Councillor, Chancellor of Uppsala
University. Correspondent of Linnaeus.
] will come to Uppsala for the promotions and the change of vice chancellor. Linnaeus needs some weeks to take care of his body. The Queen [Lovisa UlrikaLovisa Ulrika, (1720-1782).
Swedish. Queen of Sweden 1751-1771.
Married to Adolf Fredrik. Mother of
Gustav III. Sister of Fredric II of
Prussia. Correspondent of Linnaeus.
] has promised him some weeks, and Linnaeus asks Bäck to help him to postpone the summons, so that he may live a few days longer.

Linnaeus repeats his invitation for Bäck to come and take part in the summer activities in botany. He reminds Bäck that this is the best time of the year to do the things which please them both, and that they will soon be too old for these activities.

Linnaeus has not had time to write to his other correspondents for a long time.

Linnaeus often hears from Pehr LöflingLöfling, Pehr (1729-1756).
Swedish. Botanist and explorer. Studied
under Linnaeus. Went to Spain in 1751
and took part in the Spanish expedition
to Venezuela in 1754, where he died.
Correspondent of Linnaeus.
.

Mårten KählerKähler, Mårten
(1728-1773). Swedish. Physician, orator
and poet. Studied under Linnaeus and
Nils Rosén von Rosenstein. Served
as physician of the admirality at
Karlskrona. Correspondent of Linnaeus.
has been preparing his promotion, so Linnaeus has not talked to him for some weeks. Anyhow, he was promoted last Wednesday together with Lars BalkBalk, Lars (1726-1790).
Swedish. Provincial physician to the
north district of the county of
Stockholm.
, Sven BroddBrodd, Sven (1722-1773).
Swedish. Physician and lecturer in logic
and physics at Skara gymnasium.
Linnaeus’s student in 1752.
Correspondent of Linnaeus. Correspondent
of Linnaeus.
and Johan LindhultLindhult, Johan (1718-1770).
Swedish. Student of Linnaeus, MD under
him in 1752. Studies in Paris 1754-1755.
Provincial-physician in Malmö and
superintendent at Ramlösa brunn
1755-1759. Hospital physician at Danviks
hospital in Stockholm 1759.
Correspondent of Linnaeus.
. Linnaeus did not have to interfere to help Brodd..

P. S. Linnaeus mentions that he sent two dissertations with Peter SundiusSundius, Peter (1725-1786).
Swedish. Municipal physician in
Kristiania (Oslo) 1755-1786.
some days ago. The others will follow at the next opportunity.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 178-179   p.178  p.179.

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 [added in the left margin fol. 1r.]