Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1440 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 13 June 1752 n.s.
Dated 2 jun. 1752. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäraste Broder

Posten afgick för 1 timma sedan; nu kom jag af Cathedren, där jag praesiderat hela dagen för Lic[entiat] Brodd, få se om brefwet kommer fort.

Tro intet annat än at M[in] Br[or] är framför alla andra wälkommen; ingen i werlden wisar mig mera wänskap än Min K[iäre] Br[or] jag woro fördieflad om jag ej älskade M[in] K[iäre] Bror så mycket tillbaka; och det är helt rent och wist. Kiära kom hit, rif Eder lös, och kom så tida att M[in] Br[or] kan wara med oss på en enda excursio Botanica, åtminstone på den sista, där fås både Sceptrum Carolinum och alt annat. Gud låte mig hafwa hälsan att wij måtte en gång få rätt roa oss tillsamans. Min Hustru hälsar oändeligen. jag bekänner inför Gud att M[in] Br[or] är mig altid kiärare än någor annor giäst; och at jag alt för gierna, will se M[in] Br[or] hos mig. vale.

Din
C[arl] Linnaeus

d[en] 2 jun[i] 1752

Archiatren
Wälborne H[err] Doctor Baeck
Stockholm

upSUMMARY

The mail had left an hour earlier, but Linnaeus has presided the whole day at a disputation with Sven BroddBrodd, Sven (1722-1773).
Swedish. Physician and lecturer in logic
and physics at Skara gymnasium.
Linnaeus’s student in 1752.
Correspondent of Linnaeus. Correspondent
of Linnaeus.
as respondent [Linnaeus refers to the Dissertatio de morbis ex hyemeLinnaeus, Carl Dissertatio de
morbis ex hyeme
, diss. , resp. S.
Brodd (Uppsala, 1752). Soulsby no. 1668.
]. Linnaeus is not sure when the letter will be delivered.

Linnaeus thanks Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
for his friendship and asks Bäck to come and visit him in Uppsala in time to take part in at least one of Linnaeus’s excursions, the last one for the term. Linnaeus hopes he will be well enough to meet Bäck and amuse himself in his company. Linnaeus forwards greetings to Bäck from his wife [Sara Elisabet MoraeaMoraea, Sara Elisabet
(1716-1806). Swedish. Linnaeus’s wife.
Daughter of Johan Moraeus and Elisabet
Hansdotter Moraea. Mother of Carl
Linnaeus the Younger and of Elisabeth
Christina, Louisa, Sara Christina and
Sophia Linnaea.
].

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 178   p.178.