Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1446 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 10 August 1752 n.s.
Dated 1752 d. 30 julii.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäreste Broder.

Evig tacksäjelse för wähl expedierad sak för mig hos Hennes Kongl M[ajeste]t.

Min Bror är så god och räknar dagarne, jag skall betala med örter richtigt.

Rolander har giort och giör än stadigt nya rön med sine acharis, så at jag tror det skall blifwa ett hufwud rön.

jag har dageligen och stundeligen nya rön i trägården, at jag aldrig går in med mindre jag lärer något. jag har där fått ett indianisk gräs, som har endast en stamen i Bloman, det aldrig något uptäkt gräs ägt.

jag har fått bref af Duc de Ayen i Paris, en stor älskare af Botaniquen, som är min methode totus tillgifwen, han tackar mig för det jag giort i Botaniquen; då Kongen i frankrike är i Paris, går han altid i denna Duces Botaniska trägård at förlusta sig.

jag är och blifwer hehl och hållen

Min K[iäre] Broders
lydigste tienare
C[arl] Linnaeus

Upsala 1752
d[ie] 30 julii

Archiatren
Wälborne
H[err] Doctor Baeck
Stockholm
Drotningholm

upSUMMARY

Linnaeus thanks Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
arranging matters with the Queen [Lovisa UlrikaLovisa Ulrika, (1720-1782).
Swedish. Queen of Sweden 1751-1771.
Married to Adolf Fredrik. Mother of
Gustav III. Sister of Fredric II of
Prussia. Correspondent of Linnaeus.
].

Bäck should count the days given to Linnaeus, and Linnaeus will compensate him with plants.

Daniel RolanderRolander, Daniel (1725-1793).
Swedish. Naturalist and explorer.
Studied at Uppsala University under
Linnaeus. Went to Surinam in 1755-1756.
Correspondent of Linnaeus.
is making progress with the worms in dysentery. Linnaeus thinks it will become important.

Linnaeus finds new things in his garden every day. He has a grass there with only one stamen in the flower, which is something new among grasses.

Linnaeus has received a letter from Louis duc d’Ayen [Linnaeus means Louis duc de NoaillesNoailles, Louis, duc de
(1713-1793). French. Nobleman and
soldier, marshal of France.
Correspondent of Linnaeus.
; de Noailles to Linnaeus, 1 July 1752Letter L1459] in Paris, a great lover of botany, who applies Linnaeus’s method. He thanks Linnaeus for all he has done in botany. D’Ayen has a garden in Paris that the King [Louis XVLouis XV, (1710-1774).
French. Reigned 1715-1774.
] always visits when he is in Paris.

upMANUSCRIPTS

a. original (KVA). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 185-186   p.185  p.186.