Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1453 • Carl Linnaeus to Claes Grill and Abraham Grill, 28 July 1752 n.s.
Dated 1752 d. 17 julii. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Edle och Högacktade Herrar.

För Sauvages Flora Monspeliensis, som Mine Herrar täcktes i dag låta mig undfå genom posten, aflägger jag så mycket djupare tacksäjelse, som densamma war mig ganska högnödig; utom det at jag nu kan äfter min siukdom hafwa henne til upmuntran under det jag lappar min hälsa.

jag förblifwer för all betygad gunst
Mine Herrar Gynnares
ödmiuke tienare
Carl Linnaeus

Upsala 1752
d[en] 17 julii

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (Leufstaarkivet).