Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1454 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien, 25 July 1752 n.s.
Dated 14 Julii 1752. Sent from Uppsala (Sweden) to (). Written in Swedish.

Min Herre,

Min Herres 2ne bref har jag ej beswarat, jag har haft för mig ett rön, som till min lycka ej denna gången gått an, at försöka huru dant det woro at dö af Peripneumonie; Mine dödstankar hafwa afskurit mig alt annat bekymber, och mine afspunne krafter gifwa mig hwila från all omsorg ännu på någon tid. jag törs ej tänka på något arbete, på långan tid.

Tack för Pr[ofessor] Kalms frön, dem Prof[essor] Kalm sänt i god mening, men de woro sura ägg, som aldrig utkläckas.

jag beklagar alt för mycket Prof[essor] Klingenstiernas Peripneumonie, som lärer kasta honom i en Lungsot. Han fås ej så snart igen, som han mistas; stackars man han har haft nog at pusta på. at mista hustru och den kiäraste sonen är nog för en ålderstigen man.

jag är
Min Herres
ödmiuke tienare
Carl Linnaeus.

Upsala d[en] 14 julii
1752.

upSUMMARY

Two letters received from the secretary at the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
, Pehr Wilhelm WargentinWargentin, Pehr Wilhelm
(1717-1783). Swedish. Astronomer and
statistician. Secretary of the Royal
Swedish Academy of Sciences since 1749.
Correspondent of Linnaeus.
] have not been answered [these letters have not come down to us]. Linnaeus has been ill and has thoughts of how it could be to die from Peripneumonie. His thoughts of death make all his other troubles disappear. He can not work for some time.

Linnaeus tanks for seeds from Pehr KalmKalm, Pehr (1716-1779).
Swedish. Botanist and traveller,
professor of natural history at
Åbo. Disciple of Linnaeus.
Travelled in North America 1748-1751.
Correspondent of Linnaeus.
. They were, however, bad eggs that will not hatch.

Linnaeus regrets Samuel Klingenstierna’sKlingenstierna, Samuel
(1698-1765). Swedish. Physicist and
mathematician, professor of experimental
physics at Uppsala. Correspondent of
Linnaeus.
Peripneumonie, which probably will cause him pulmonary consumption. Klingenstierna has had enough with troubles. To loose one’s wife [Ulrika KlingenstiernaKlingenstierna, Ulrika
(1712-1752). Swedish. Wife of Samuel
Klingenstierna, born von Roland.
died in May 1752] and a son [Zacharias KlingenstiernaKlingenstierna, Zacharias
(1732-1752). Swedish. Son of Ulrica and
Samuel Klingenstierna.
drowned in June 1752] is enough for an old man

upMANUSCRIPTS

a. contemporary copy (KVA, Bergius, XVI, 230). [1]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 270-271   p.270  p.271.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 184   p.184.