Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1456 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 21 July 1752 n.s.
Dated 10 julii 1752. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäraste Broder.

Tak M[in] K[iäre] Br[oder] som täckes hogkomma mig fast M[in] Br[or] wistas i himmelrike.

jag stackare wistas ibland de dödas skara, är matt och fruchtar för hectique; rider hwar morgon och afton, och ligger om dagen af matthet.

Kan jag få några krafter, så skall jag straxt komma till Stockholm äller rättare till Ulriksdahl; jag skall taga med mig species. Mina månge bref har jag ej hunnit beswara; ty jag har lust till ingen ting af detta wärldsliga.

jag skall låta H[err] Rolander få en hop rara örter; jag tror at han blifwer mera activer än Kaehler; jag har och redan för detta gifwit honom några till M[in] K[iäre] Br[oder]s tienst.

Herrenschwantzes pulver skall M[in] Br[or] få, men jag giömer det till jag sielf kommer, at M[in] K[iäre] Br[or] må hafwa någon åstundan.

d. 14 april dog Chiccoyneau Archiater et Acad. Monsp. Cancellarius, Anatomiae et Botanices professor, hans soneson Joh. Francis. Chicoyneau om 13 åhr har succederat honom.

Senac som skrifwit om hiertat är blefwen Archiater, som är stark emot chirurgis

Anton Jussieu är död

jag förblifwer oaflåteligen

Min sötaste Broders
lydigste tienare
C[arl] Linnaeus.

Upsala d[ie] 10 julii
1752.

Archiatren
Wälborne H[err] Doctor Baeck
Stockholm
Drotningholm

upSUMMARY

Linnaeus thanks Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
for remembering him although Bäck lives among the upper classes. Linnaeus lives among the mortals and is afraid of the fever. He rides every morning and every evening and lies down during the day because of fatigue.

If Linnaeus regains his vigour, he will come to Ulriksdal immediately, and he will bring Species plantarumLinnaeus, Carl Species
plantarum
(Stockholm 1753). Soulsby
no. 480.
. He has not had time to answer his many letters, and he has not been in the mood to do anything about those worldly things.

Linnaeus will let Daniel RolanderRolander, Daniel (1725-1793).
Swedish. Naturalist and explorer.
Studied at Uppsala University under
Linnaeus. Went to Surinam in 1755-1756.
Correspondent of Linnaeus.
take care of some rare plants. He thinks Rolander will be more active than Mårten KählerKähler, Mårten
(1728-1773). Swedish. Physician, orator
and poet. Studied under Linnaeus and
Nils Rosén von Rosenstein. Served
as physician of the admirality at
Karlskrona. Correspondent of Linnaeus.
, and Linnaeus has already given him some of Bäck’s.

Linnaeus will bring “Herrenschwands pulver” when he comes to Stockholm, so he is not sending it beforehand by mail.

François ChicoyneauChicoyneau,
Aimé-François

(1672-1740). French. Professor of
botany, and chancellor at the University
of Montpellier. Father of
Jean-François Chicoyneau.
had died on April 14. He was archiater, chancellor and professor of anatomy and botany in Montpellier. He has been succeeded by his grandson [Chicoyneau was succeeded by his son, François Chicoyneau the YoungerChicoyneau the Younger,
Jean-François
(1737-1759).
French. Professor of botany, director of
the University botanic garden,
chancellor at the university of
Montpellier. Son of
Aimé-François Chicoyneau.
].

Jean-Baptiste Charles SenacSenac, Jean-Baptiste Charles
(1693-1770). French. Physician.
, who has written about the heart [Linnaeus refers to, Traité de la structure du coeurSenac, Jean-Baptiste Charles
Traité de la structure du
coeur, de son action, et de ses
maladies
(Paris, 1749).
, has been made archiater]. He is against the surgeons.

Antoine de JussieuJussieu, Antoine de
(1686-1758). French. Botanist,
professor of botany, Paris. Brother of
Bernard and Joseph de Jussieu. Joseph
Pitton de Tournefort’s successor. Uncle
of Antoine Laurent de Jussieu.
Correspondent of Linnaeus.
has died [Linnaeus was misinformed, Jussieu died in 1758].

upMANUSCRIPTS

a. original (KVA). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 181-182   p.181  p.182.