Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1469 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien, [15 May 1752] n.s.
Dated Undated, but presumably written in May 1752. Sent from ? () to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Herre.

Det gläder mig at Hans Excellence v[on] Höpken war så nådig at hielpa i saken; jag trodde at han skulle hafwa nåd och hierta där till. tack som så ömt umgåtts med henne; det torde blifwa något af.

Min Gud, huru kan det wara mögligt at 30,000 d[a]l[e]r gåt åht på 2 1/2 åhr, likwähl fritt i AEgypten; aldrig hänger det ihop.

Jag wet ei hwad jag skall säga, då hans fattige Broder lånt honom 3000 d[a]l[e]r; alla hans landsmän, som jag frågat här, swäria på at hans fader i alt det han ägde ej hade 200 d[a]l[e]r i det aldra högsta, och kanske knapt ett tusende. Modren lefwer än, och måste haft halfparten, så at hwardera fått äfter far sin högst 200 d[a]l[e]r; likwähl hafwa de sedel på 3000 d[a]l[e]r. De hafwa tör hända obligerat honom wid afresan at gifwa en sådan sedel sub spe lucri.

Gud beware och mig för sådane resor; aldrig skall jag mer råda nogor svänsk at resa uht, om jag än blefwe gammal som Metusalem.

jag förbl[ifwer]
Min Herres
hörsamste tienare
C[arl] L[innaeus]

upSUMMARY

Linnaeus is pleased to learn that Anders Johan von HöpkenHöpken, Anders Johan von
(1712-1789). Swedish. Count and
statesman. One of the founders of the
Royal Swedish Academy of Sciences.The
Chancellor of the Uppsala University
1760-1764. Correspondent of Linnaeus.
has agreed to help [to solve the financial sitiation after Fredrik Hasselquists’sHasselquist, Fredrik
(1722-1752). Swedish. Physician and
naturalist, explorer. Studied under
Linnaeus and Lars Roberg 1741-1749. Went
to Egypt, Syria, Palestine, Cyprus,
Rhodes and the island of Chios. Died
near Smyrna. Son of Magnus and Helena
Maria Hasselquist, brother of Andreas
Hasselquist. Correspondent of Linnaeus.
death].

How might it have been possible to spend 30 000 dlr in 2 years and a half when subsistence was free in Egypt.

Linnaeus reflects on the financial situation of Hasselquists’s family, his brother [Andreas HasselquistHasselquist, Andreas (b. 1724).
Swedish. Brother of Fredrik
Hasselquist, son of Magnus Hasselquist
and Helena Maria Hasselquist.
, his father [Magnus HasselquistHasselquist, Magnus
(1691-1734). Swedish. Vicar at
Törnevalla parish in
Östergötland. Father of
Fredrik Hasselquist and Andreas
Hasselquist, husband of Helena Maria
Hasselquist, born Pontin.
] and his mother [Helena Maria HasselquistHasselquist, Helena Maria
(1692-1752). Swedish. Mother of Fredrik
Hasselquist and Andreas Hasselquist,
wife of Magnus Hasselquist. Born Pontin.
] are, or were, all very poor. However, in the hope of gaining it back, his brother lent him 3000 dlr.

Linnaeus would never again advice any Swede to travel abroad, even if he grew old as Metusalem.

upMANUSCRIPTS

a. original (KVA).

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 272   p.272.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 183-184   p.183  p.184.