Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1476 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 29 September 1752 n.s.
Dated Michaelis dag 1752. Sent from () to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäresta Broder.

När jag får tillfälle skall jag sända öfwer om Corallerne böckerne, men de äro på italienska, at Br[or] ej förstår dem.

jag blöder i hiertat hwar gång jag tänker på sal[ig] Hasselquists samblingar. Det är stora p[en]g[a]r, fast ej för ett rike. Academien har blifwit utblottad genom Penninge Cabbinettet, som kiöptes af Cancellario för 32000 d[a]l[e]r, at jag intet ser mig där någon hielp; hwart uht jag tänker, så är det mörkt för mig. Gud wet hwart uht wij skola wända oss. Kiära tänk här på och tala med alla menniskor.

Det kunne giöra mig lika om D[octo]r Kähler kommo till caput b[onae] spei äller Guinea; ty Guinea hafwer samma örter, där råda många andra potentater. Det skulle och giöra mig lika om han kommo till Italien, där woro åtskilligt rart, besynnerligen uti Toskanska gebitet och Sicilien. Han ligger ännu på landet hos en siuk; skall han resa måste han hafwer stipendium på en gång som är äfwen en nodus gordius.

Rolander skall med första sända sine örter öfwer, så snart någon reser.

jag är<
Min K[iäre] Broders
trogneste tienare
C[arl] Linnaeus

Michaelis dag
1752

Archiatren
Wälborne H[err] Doctor Baeck
Stockholm
frijbr[ef]

upSUMMARY

As soon as possible, Linnaeus will send Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
the books on corals [Linnaeus refers to Vitaliano Donati’sDonati, Vitaliano (1713-1763).
Italian. Professor of natural history,
Turin. Travelled in the Balkans and in
the Orient. Correspondent of Linnaeus.
, Della storia naturale marina dell’ AdriaticoDonati, Vitaliano Della
storia naturale marina dell’ Adriatico
saggio giuntavi una lettera del Signor
L. Sesler intorno ad un nuovo genere di
piante terrestri
(Venice 1750).
], but since they are written in Italian, Linnaeus thinks that Bäck will not understand the text.

Linnaeus is very worried about Fredrik Hasselquist’sHasselquist, Fredrik
(1722-1752). Swedish. Physician and
naturalist, explorer. Studied under
Linnaeus and Lars Roberg 1741-1749. Went
to Egypt, Syria, Palestine, Cyprus,
Rhodes and the island of Chios. Died
near Smyrna. Son of Magnus and Helena
Maria Hasselquist, brother of Andreas
Hasselquist. Correspondent of Linnaeus.
collections. The sum is large, but not for a kingdom. The university has no money left after the cabinet of coins and medals was bought for 32,000 dalers. Linnaeus does not know where he could turn to raise money. He asks Bäck to think about the matter and talk to people.

To Linnaeus, it is unimportant if Mårten KählerKähler, Mårten
(1728-1773). Swedish. Physician, orator
and poet. Studied under Linnaeus and
Nils Rosén von Rosenstein. Served
as physician of the admirality at
Karlskrona. Correspondent of Linnaeus.
goes to the region of the Cape of Good Hope, to Guinea or to Italy. The Cape and Guinea have the same species. Italy, and in particular Tuscany and Sicily, has many rare species. Kähler is still in the countryside visiting somebody who is ill. If he is to go, he must have a scholarship at once, and that is the Gordian knot.

Daniel RolanderRolander, Daniel (1725-1793).
Swedish. Naturalist and explorer.
Studied at Uppsala University under
Linnaeus. Went to Surinam in 1755-1756.
Correspondent of Linnaeus.
will send Bäck the plants he has prepared, as soon as he finds somebody who can take them.

upMANUSCRIPTS

a. original (KVA). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 188   p.188.