Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1480 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 19 September 1752 n.s.
Dated 8 sept. 1752. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäraste Broder.

Tack för all uptänkelig tro förtrolighet och kiärlek på Drotningholm.

Tack för det artiga brefwet af H[err] Salerne; som jag ser wara min obekante wän; hälsa honom rätt mycket ifrån mig och förklara för honom mitt estime tillbakas.

wille han sända oss frön af sine örter de fölliande, giorde han oss en tienst.

Gr. dactylon spicis villosis
Linaria bellidis folio.
Scrophularia Ruta canina.
Sesamoides foliis canescentibus.
Ornithogalum caerul. bifol. germanicum.
Lithospermum minus repens latifolium.
Cnicus caeruleus humilis mitior.
Scolymus annuus

och för Min K[iäre] Broders Herbarium

uptorkade örter Dactylon spicis villosis.
Lemna Theophrasti.
Sesamoides fol. canescentibus.

Brefwet war ej från H[err] Kalm, utan ifrån min qwinna.

Ett nytt och säkert bref om D[octo]r Hasselquists födelsedag.

Hwar dag bryr mig med examen plantarum indicarum, och att swara bref, men inga utlänska.

Hwad subscriptionen angår, så har M[in] Br[or] hört min mening; största swårigheten är det att ingen ritare finnes i hela swerige, och knapt kopparstickare. jag ser wähl at det icke warder gångande.

af H[err] Salerne önskade jag i foglar ingen annor än Upupa.

hwad ramblar den absurde Klein; at disputera med honom är at springa kapp med kalfwar.

Det är ej bätre at blifwa biten af en häst än af en hund, om man blifwer lika biten.

Min Hustru beder mig hälsa K[iäre] Bror tusendefalt.

anmäla min hörsamsta hälsning till wänner och gynnare på Drotningholm.

jag är
Min K[iäre] Broders
trogneste tienare
C[arl] Linnaeus

Upsala d[ie] 8 sept[ember] 1752.

sedan jag skref brefwet och gick i trägården, ränsade jag på ett ställe där en hop chinesiska frön blifwit sådde i wåras, då jag får se en frutex spinosus, som allmänt älliest står i krukorne, hafwa en enda blomma; jag finner tydeligen at den är ipsissima Baeckia; ty lofwar jag M[in] K[iäre] Brors ordres en kruka med Baeckia, när M[in] K[iäre] Br[or] will låta den afhämta. war icke det ett lyckeligit tillfälle? älliest har jag och fått wäxten inlagd ifrån China med frucht, att jag har nu hela des character.

Archiatren
Wälborne H[err] Doctor Baeck
Stockholm
Drotningholm
frijbr[ef]

upSUMMARY

Linnaeus thanks Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
for his assistance and friendship during his stay at Drottningholm.

Linnaeus thanks Bäck for the letter [this letter has not come down to us] from François SalerneSalerne, François (d.
1760). French. Physician,
Orléans.
, who Linnaeus did not know before. Bäck should send Linnaeusís greetings back to Salerne.

Salerne has offered seeds and plants, and Linnaeus gives a list of eight species that he wants seeds of and also three species, of which he asks for dried specimens for Bäckís herbarium.

Bäck had got a letter from Linnaeus, which Bäck thought came from Pehr KalmKalm, Pehr (1716-1779).
Swedish. Botanist and traveller,
professor of natural history at
Åbo. Disciple of Linnaeus.
Travelled in North America 1748-1751.
Correspondent of Linnaeus.
, but Linnaeus corrects him and tells that it came from Linnaeusís wife [Sara Elisabet MoraeaMoraea, Sara Elisabet
(1716-1806). Swedish. Linnaeusís wife.
Daughter of Johan Moraeus and Elisabet
Hansdotter Moraea. Mother of Carl
Linnaeus the Younger and of Elisabeth
Christina, Louisa, Sara Christina and
Sophia Linnaea.
].

Linnaeus has got reliable information about Fredrik HasselquistísHasselquist, Fredrik
(1722-1752). Swedish. Physician and
naturalist, explorer. Studied under
Linnaeus and Lars Roberg 1741-1749. Went
to Egypt, Syria, Palestine, Cyprus,
Rhodes and the island of Chios. Died
near Smyrna. Son of Magnus and Helena
Maria Hasselquist, brother of Andreas
Hasselquist. Correspondent of Linnaeus.
birthday.

Linnaeus is very busy examining plants from India and answering letters, but not from foreign correspondents.

Linnaeus has told Bäck what he thinks about the possibilities of publishing a large work financed by subscriptions [this plan were never realized]. Linnaeus indicates that the main difficulty is that there is no good draughtsman in Sweden, or engravers for the copper plates, so Linnaeus thinks it is impossible to launch the project.

Of the birds that Salerne has offered, Linnaeus wants only an Upupa.

Linnaeus wonders what Jacob Theodor KleinKlein, Jacob Theodor
(1685-1759). German. Naturalist,
Dresden and Danzig. Director of the
Danziger Naturforscher-Gesellschaft. One
of Linnaeusís opponents. Correspondent
of Linnaeus.
is driving at [Linnaeus refers to Kleinís Summa dubiorum circa classes quadrupedum et amphibiorumKlein, Jacob Theodor Summa
dubiorum circa classes quadrupedum et
amphibiorum in celebris domini Caroli
Linnaei Systemate naturae: sive
naturalis Quadrupedum historiae
promovendae prodromus cum praeludio de
Crustatis
(Leipzig 1743).
]. Disputing with him is to Linnaeus like running a race with calves.

Linnaeus remarks that being bitten by a horse is quite as bad as being bitten by a dog, if the bites are the same.

Linnaeus forwards greetings to Bäck from his wife.

Linnaeus asks Bäck to forward greetings to friends and patrons at Drottningholm.

P.S. Linnaeus reports that he went out into the garden after writing the letter, and there, in a place where he had sown seeds received from China, he found a small shrub of a kind generally found indoors in pots, and having one flower. Linnaeus is sure the shrub is a Baeckia, so he promises Bäck a pot with it, ready to be collected whenever Bäck thinks so. Linnaeus is glad at the happy chance. Linnaeus had received it from China with a fruit on it, so now he has its complete character.

upMANUSCRIPTS

a. original (KVA). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 186-187   p.186  p.187.