Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1491 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, c. 5 November 1752 n.s.
Dated . Sent from () to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäreste Broder

Min K[iäre] Broders visite var ganska fägnesam, då M[in] K[iäre] Br[oder] berättar mig alla lyckeliga poster, at jag ej saknar mer än en enda, at M[in] Br[oder] blifwit chef.

jag skall waka i afton och se till at jag kan wänta H[err] Hartman.

Det skulle fägna mig om D[octo]r Kaehler kommo uht, då han bör M[in] K[iäre] Br[oder] det helt och hållit. war gunstig och gif honom hårda och stränga förmaningar at han giör resan med effect; at han är hushållare; at han ej reser uht och lägger sig endast wid en academie; at han arbetar i historia naturali som han har hufwud till

jag hinner ej i dag skrifwa till Gref Tessin för correcturens skull.

Giör Hennes M[ajeste]t det att hon inlöser sal[ig] Hasselquist sambling, så är hon en Gudinna och min K[iäre] Bror en ängel. jag har aldeles warit desperat i den saken.

just nu kom D[octo]r Kaehler, altså skall jag sielf praedika för honom.

jag har nämt så många örter äfter Botanicos; det woro skam at jag glömde min bästa wän; och den af hwilkens Horto sicco jag samblat så många artige wäxter. och änteligen den, som så mascule uphielper wettenskapen; Bror enda merite med Hasselquist, är större än alla andras; M[in] Br[or] har giort mer än Hasselquist, som upwäckt honom af döda.

Kiära hwad är det för kopparstycke af Papilioner; äro de ängelska?

Medici böra alla M[in] Br[or] odödeligit beröm som med watnet lagt så anselig grund till Medicinens upkomst.

jag wördar M[in] K[iäre] Br[oder] för trofasthet och wänskap och för wettenskapernes upkomst; det är at wara President.

Gud gifwe M[in] K[iäre] Broder många sälla dagar.

jag är i döden
M[in] Kiäreste Broders
trognaste dräng
C[arl] Linnaeus

Archiatren
Wälborne H[err] Doctor Baeck
Stockholm
frijbr[ef]

upSUMMARY

Linnaeus is glad that Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
visited him, and pleased to have heard so much news. He just lacks the information that Bäck has been appointed president [Linnaeus refers to Bäckís appointment as president of the Collegium medicumCollegium Medicum, Swedish.
The Swedish Board of Physicians,
originally Collegium medicorum, in
Stockholm, was founded in 1663.
].

Linnaeus will be awake in the evening and receive Johan Johansson HaartmanHaartman, Johan Johansson
(1725-1787). Swedish. Professor of
medicine at Åbo. Linnaeusís
student. Accompanied Carl Gustaf Tessin
on his journey through Sweden and
arranged Tessinís collection of
minerals. He also translated Systema
naturae
into Swedish. Son of Johan
Haartman. Correspondent of Linnaeus.
.

Linnaeus would be pleased if Mårten KählerKähler, Mårten
(1728-1773). Swedish. Physician, orator
and poet. Studied under Linnaeus and
Nils Rosén von Rosenstein. Served
as physician of the admirality at
Karlskrona. Correspondent of Linnaeus.
could travel, as Bäck and Linnaeus both want. However, Bäck should make clear to him what is expected of him, so that he does not just go to an academy and stay there for some time. He must work at natural science, which he is good at.

Linnaeus has so much proof-reading to do this day that he does not have time to write to Carl Gustaf TessinTessin, Carl Gustaf
(1695-1770). Swedish. Count, important
politician and patron of science and
art. He supported Swedish artists and
scientists and collected art, books and
natural history objects. He assisted
Linnaeusís career in many ways. Married
to Lovisa Ulrica Tessin. Uncle to
Fredrik Sparre. Correspondent of
Linnaeus.
.

If the Queen [Lovisa UlrikaLovisa Ulrika, (1720-1782).
Swedish. Queen of Sweden 1751-1771.
Married to Adolf Fredrik. Mother of
Gustav III. Sister of Fredric II of
Prussia. Correspondent of Linnaeus.
] pays for Fredrik HasselquistísHasselquist, Fredrik
(1722-1752). Swedish. Physician and
naturalist, explorer. Studied under
Linnaeus and Lars Roberg 1741-1749. Went
to Egypt, Syria, Palestine, Cyprus,
Rhodes and the island of Chios. Died
near Smyrna. Son of Magnus and Helena
Maria Hasselquist, brother of Andreas
Hasselquist. Correspondent of Linnaeus.
collections, she is a goddess, and Bäck is an angel. Linnaeus has been very concerned about this material.

Kähler just came to see Linnaeus, so Linnaeus will give him a sermon himself.

Linnaeus admits that he has given many species names after botanists. It would be a shame if Linnaeus did not name one after Bäck, whose herbarium has given Linnaeus so many nice plants and who is helping botany so magnificently. Bäckís work for Hasselquist is alone worth more than that of many others.

Linnaeus wonders what the plate with butterflies could mean, and where it comes from [Linnaeus presumably refers to information given by Bäck in a letter, which has not come down to us]. He asks if they could be English.

Every doctor should praise Bäck for his [work] about water, which gives a firm ground for all medicine.

Linnaeus reveres Bäck for his friendship and for his work for natural science. That really is the mark of a true president.

upMANUSCRIPTS

a. original (KVA). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 191-192   p.191  p.192.