Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1494 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 20 October 1752 n.s.
Dated 9 octob. 1752. Sent from Uppsala (Sweden) to (). Written in Swedish.

Min Kiäreste Broder

Huru står nu till; är M[in] Br[oder] kommen ifrån Drotningholm till stockholm?

jag hörer M[in] Br[oder] fått wackra örter från Löfling. jag har och fått.

Det är rasande at jag ej får boken öfwer till stockholm om Corallerne; det är än wärre at jag nu läs privatim om Vermes och skall hwar dag behöfwa henne; men hielper intet om Hennes M[ajeste]t åstundar henne.

jag har fått låna göttingiske acterne. Haller är owettig; Ro¬sen ler; jag skall doch i det som nu tryckes wisa werlden hwad jag förstår.

benefacere et laetar.

nytt wet jag ej ett ord. jag längtar få det från M[in] K[iäre] Broder.

jag förblifwer med alt estime
Min kiäreste wäns
trogneste dräng
C[arl] Linnaeus

Upsala d[en] 9 octob[er]
1752

upSUMMARY

Linnaeus asks how Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
is and if he has returned from Drottningholm to Stockholm.

Linnaeus has heard that Bäck has received beautiful plants from Pehr Löfling Löfling, Pehr (1729-1756).
Swedish. Botanist and explorer. Studied
under Linnaeus. Went to Spain in 1751
and took part in the Spanish expedition
to Venezuela in 1754, where he died.
Correspondent of Linnaeus.
. Linnaeus has got some too.

Linnaeus is annoyed that he cannot get the book about corals [Linnaeus refers to Vitaliano DonatiísDonati, Vitaliano (1713-1763).
Italian. Professor of natural history,
Turin. Travelled in the Balkans and in
the Orient. Correspondent of Linnaeus.
, Della storia naturale marina dellí AdriaticoDonati, Vitaliano Della
storia naturale marina dellí Adriatico
saggio giuntavi una lettera del Signor
L. Sesler intorno ad un nuovo genere di
piante terrestri
(Venice 1750).
], to Stockholm. Whatís worse is that he needs it every day since he has private lectures about worms. However, since it is the Queen [Lovisa UlrikaLovisa Ulrika, (1720-1782).
Swedish. Queen of Sweden 1751-1771.
Married to Adolf Fredrik. Mother of
Gustav III. Sister of Fredric II of
Prussia. Correspondent of Linnaeus.
] that asks for it, he must let it go.

Linnaeus has borrowed the Acta from Göttingen [Göttingische Anzeigen von gelehrten Sachen]. Albrecht von Haller Haller, Albrecht von
(1708-1777). Swiss. Naturalist and
poet, professor of medicine, botany,
anatomy and surgery at Göttingen
1736-1753. Correspondent of Linnaeus.
is insolent, and Nils Rosén von RosensteinRosén von Rosenstein, Nils
(1706-1773). Swedish. Physician
and professor of medicine. Colleague of
Linnaeus at Uppsala. The founder of
modern pediatrics. Correspondent of
Linnaeus.
just laughs at Linnaeus. However, in what is now being printed, Linnaeus will show the world what he understands by doing well and being glad at it.

Linnaeus has nothing new to tell. He longs for Bäck to bring him news.

upMANUSCRIPTS

a. original (KVA). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 189   p.189.