Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1497 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, c. 15 November 1752 n.s.
Dated . Sent from () to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäraste Broder.

Tack l000falt för novellerne. jag har hört det för uht, men aldrig kunnat tro at Bursa pastoris skulle kunnat haft den kraften, och hade rätt lust at se det.

Min Bror är den endaste phoenix i wår nation, som fägnar mig med något reelt; alla de andre prata i wädret.

Tyskarne hafwa wärkeligen satt sig på den foten, som M[in] K[iäre] Br[oder] säger, at censurera alla, och at giöra intet sielfwe! De giöra som månglerskorne stänka lort på folk och willia endast att man skall träta med dem; ty har jag rätt at jag låter dem säga hwad de willia, och arbetar i min ro, som jag det intet hörde; få se på slutet hwilket warar längst.

Mon det är allwaro at grefwinnan Tessin skall botanicera; då är hon nog unique i den wettenskapen af sitt kiön.

Giör för Guds skull M[in] K[iäre] Br[or] och låna mig med Hartman, när han reser, på 8 dagar 2da tomen af Gmelin, at jag får citera honom i mitt wärk, som nu tryckes; kiära afslå mig det icke.

äro några nya acta petropolitana utkomne? är i dem nogot Botanicum, så war gunstig och säg mig namnen på örterne, om de ej äro för många.

Diuren får jag wähl en gång se då jag kommer till stockholm.

jag längtar otroligt at få dricka Min Brors skåhl, som Praeses regii Collegii medici; kiära skrif mig straxt till då det blifwit beslutat.

Rolander lade allenast in de örter som jag trodde at M[in] Br[or] ej skulle hafwa i sitt herbario; när mönstring en gång blifwer med mine, få wij wähl mer.

Gud wälsigne M[in] K[iäre] Broder
önskar
C[arl] L[innaeus]

Archiatren och Regii Collegii
Medici Praesidi [a][a] : MS1 [The word praesidi crossed
over by another hand, presumably by
Bäck, and corrected to
Assessori
]

Wälborne H[err] Doctor Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus thanks Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
for new information. He has not heard before that Bursa pastoris could have that effect, and he would like to see it himself.

Linnaeus thinks Bäck is the only Swedish correspondent who gives him something real to enjoy. All the others just talk nonsense.

Linnaeus thinks that the Germans only criticize others without doing anything themselves. In that way, they throw dirt at others and invite disputes. Linnaeus lets them say whatever they want, and he does not care but works in peace as if he had not heard anything. In the end, you will see who wins.

If it is true that the Countess Tessin [Lovisa Ulrica TessinTessin, Lovisa Ulrica (-1768).
Swedish. Countess, wife of Carl Gustaf
Tessin.
] will devote herself to botany, she will be the one of her sex in that science.

Linnaeus asks Bäck to send the second part of Gmelin [Linnaeus means Johann Georg GmelinísGmelin, Johann Georg
(1709-1755). German. Voyager, botanist
and chemist. At the initiative of
empress Anna of Russia he spent ten
years (1733-1743) exploring Siberia. In
1749 he became professor of botany and
chemistry at Tübingen. Together
with his nephew Samuel Gottlieb he wrote
Flora Sibirica (1747-1769).
Correspondent of Linnaeus.
Flora SibiricaGmelin, Johann Georg Flora
Sibirica, sive Historia plantarum
Sibiriae
(St Petersburg 1747-1769).
; vol. II ď1749Ē was published early in 1752] with Johan Johansson Haartman Haartman, Johan Johansson
(1725-1787). Swedish. Professor of
medicine at Åbo. Linnaeusís
student. Accompanied Carl Gustaf Tessin
on his journey through Sweden and
arranged Tessinís collection of
minerals. He also translated Systema
naturae
into Swedish. Son of Johan
Haartman. Correspondent of Linnaeus.
to Linnaeus, when Haartman goes to Uppsala. Linnaeus needs it to quote it in his work, which is being printed [Linnaeus refers to his Species plantarumLinnaeus, Carl Species
plantarum
(Stockholm 1753). Soulsby
no. 480.
]. Bäck is asked not to refuse the loan.

Linnaeus asks Bäck if the latest part of Acta Petropolitana [Linnaeus means the Novi commentarii of the Imperial Academy of Sciences of St Petersburg, Imperatorskaja akademija naukImperatorskaja akademija nauk,
Imperial Academy of Sciences

Russian. Imperial Academy of Sciences of
St Petersburg, founded in 1725. Its
publications are Commentarii
Academiae Scientiarum Imperialis
Petropolitanae
, 1-14 (1726 -
1744/1746 [i.e. pub. 1728 - 1751]) and
Novi Commentarii Academiae
Scientiarum Imperialis
Petropolitanae
, 1-20 (1747/1748 -
1775 [i.e. pub. 1750 - 1776]).
] contains anything in botany. In that case, Bäck should tell Linnaeus the names of the plants treated, if there are not too many.

Linnaeus expects to see the animals when he comes to Stockholm the next time.

Linnaeus looks forward to drinking a toast to Bäck when Bäck has been appointed president of Collegium medicumCollegium Medicum, Swedish.
The Swedish Board of Physicians,
originally Collegium medicorum, in
Stockholm, was founded in 1663.
. Bäck must write at once and tell Linnaeus when it has been made public.

Daniel RolanderRolander, Daniel (1725-1793).
Swedish. Naturalist and explorer.
Studied at Uppsala University under
Linnaeus. Went to Surinam in 1755-1756.
Correspondent of Linnaeus.
prepared only those plants that Linnaeus thought Bäck did not have in his herbarium. When Bäckís collection is compared with Linnaeusís, perhaps there will be more for Bäck.

upMANUSCRIPTS

a. original (KVA). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 193-194   p.193  p.194.

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 [The word praesidi crossed over by another hand, presumably by Bäck, and corrected to Assessori]