Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1509 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 21 November 1752 n.s.
Dated 10 Nov. 1752. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäraste Broder.

Mycken tack för brefwet och underrättelsen.

Bermudiana måste doch blifwa Ixia; jag har henne i trägården och wähl sedt blommorna; at ingen twifwel är därpå.

Lapathum orientale har jag länge sedan uti horto Upsaliensi fört till octandras trigynas, at det ej är nytt.

Chamaecrista mariana har jag afritad i Horto cliffortiano.

Öfwermåttan tack för Flora sibirica; både D[octor] Kähler, Bergius och Hartman äro i stockholm och resa straxt hit; jag skall ej uppehålla henne hos mig.

jag gratulerar till Lazarettet; det war en ståtelig sak, och lik de andre min K[iäre] Broders meriter.

Trägården skall först genom grafwas afdelas och planeras; men nu i höst är jorden för sur, att man ej kan röra henne.

jag sände M[in] K[iäre] Br[oder] senast 4 disputationer, de hafwa uppehållit mig och tagit tiden bort.

huru skall örten äfter min K[iäre] Broder heta. antingen Baeckea äller Baeckia. det förra tycktes mig mera om, ty Osbeckia är så lik till pronunciationen, som jag måste antaga. anhåller nästa post om swar.

Gud wälsigne M[in] K[iäre] Broder med alt godt. det förtryter mig at det skall gå på tiden med Praesidis syslan. qui cito dat bis dat.

jag inneslutar mig uti K[iäre] Broders wanliga gunst, förblifwer

Min egen Broders
ödmiukaste tienare
Carl Linnaeus

Upsala d[en] 10 Nov[ember] 1752.

Archiatren
Wälborne Herren
H[err] Doctor A[braham] Baeck
Stockholm
frijbr[ef]

upSUMMARY

Linnaeus thanks Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
for a letter [this letter has not come down to us].

Linnaeus comments on three species: Bermudiana must be the same as Ixia; he has this species in the Uppsala University Botanical Garden already, and there is no doubt about it.

The Lapathum orientale has been growing in the garden for a long time.

The Chamaecrista mariana is illustrated already in the Hortus CliffortianusLinnaeus, Carl Hortus
Cliffortianus, plantas exhibens quas in
hortis tam vivis quam siccis Hartecampi
in Hollandia coluit [...] Georgius
Clifford
(Amsterdam 1737). Soulsby
no. 328.
.

Linnaeus thanks Bäck for Flora Sibirica [Linnaeus had borrowed Johann Georg GmelinísGmelin, Johann Georg
(1709-1755). German. Voyager, botanist
and chemist. At the initiative of
empress Anna of Russia he spent ten
years (1733-1743) exploring Siberia. In
1749 he became professor of botany and
chemistry at Tübingen. Together
with his nephew Samuel Gottlieb he wrote
Flora Sibirica (1747-1769).
Correspondent of Linnaeus.
Flora SibiricaGmelin, Johann Georg Flora
Sibirica, sive Historia plantarum
Sibiriae
(St Petersburg 1747-1769).
from Bäck]; Mårten KählerKähler, Mårten
(1728-1773). Swedish. Physician, orator
and poet. Studied under Linnaeus and
Nils Rosén von Rosenstein. Served
as physician of the admirality at
Karlskrona. Correspondent of Linnaeus.
, Petter Jonas BergiusBergius, Petter Jonas
(1730-1790). Swedish. Physician and
botanist. Professor of natural history
and pharmacy at Collegium Medicum,
Stockholm. Linnaeusís student.
Correspondent of Linnaeus.
and Johan Johansson Haartman Haartman, Johan Johansson
(1725-1787). Swedish. Professor of
medicine at Åbo. Linnaeusís
student. Accompanied Carl Gustaf Tessin
on his journey through Sweden and
arranged Tessinís collection of
minerals. He also translated Systema
naturae
into Swedish. Son of Johan
Haartman. Correspondent of Linnaeus.
are in Stockholm and will soon come and see Linnaeus, so he expects he will be able to return the book quite soon.

Linnaeus congratulates Bäck on the establishment of a hospital in Stockholm [Linnaeus refers to the opening of the Serafimerlasarettet in 1752].

A garden must first be dug carefully, and then divided into separate beds and planned. In the autumn, the soil is too wet to be worked with [Linnaeus here presumably gives his advice to Bäck as to the planning of a garden of medicinal plants close to the newly established hospital].

Linnaeus has sent Bäck four dissertations [Quaestio historico naturalis:cui bono?Linnaeus, Carl Quaestio
historico naturalis:Cui bono? Quam
breviter solutam
, diss., resp. C. E.
Gedner (Uppsala, 1752). Soulsby no.
1691.
, Hospita insectorum floraLinnaeus, Carl Hospita
insectorum flora
, diss., resp. J.
G. Forsskåhl (Uppsala, 1752).
Soulsby no. 1707.
, Nutrix novercaLinnaeus, Carl Nutrix
noverca
, diss., resp. F. Lindberg
(Uppsala, 1752). Soulsby no. 1716.
, Specimen academicum, sistens Miracula insectorumLinnaeus, Carl Specimen
academicum, sistens Miracula
insectorum
, diss., resp. G. E.
Avelin (Uppsala 1752). Soulsby no. 1722.
]. They have taken much of Linnaeusís time

Linnaeus asks if the plant to be named after Bäck should be called Baeckea or Baeckia. He prefers the former, since there is already a plant called Osbeckia, and he is afraid it could be difficult to distinguish this name from Baeckia, especially in orally.

Linnaeus wishes Bäck all well and regrets that the appointment of Bäck to the position of president of Collegium MedicumCollegium Medicum, Swedish.
The Swedish Board of Physicians,
originally Collegium medicorum, in
Stockholm, was founded in 1663.
. is taking so long. A quick gift has double value.

upMANUSCRIPTS

a. original (KVA). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 192-193   p.192  p.193.