Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1520 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 22 December 1752 n.s.
Dated 11 Dec. 1752. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min uprichtigste Broder.

Tack M[in] K[iäre] Br[oder] som hogkommer sin tienare.

d[en] 18 skall jag praesidera, d[en] 19 äller 20 om morgonen, om Gud will, skall jag wara i stockholm.

Min Br[or] får då en faselig inquartering af mig äfter wanligheten.

för all ting giör Hennes M[ajeste]t frisk at wij få komma till Ulriks dahl, och fölg med at hielpa mig, att hålla mig wid humeur, at upmuntra mig.

jag lefwer och dör oförändrad

Min trognaste wäns
lydigste tienare
Carl Linnaeus

Upsala d[en] 11 Dec[ember] 1752

Archiatren
Wälborne H[err] Doctor Baeck
Stockholm
frijbr[ef]

upSUMMARY

Linnaeus thanks Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
for his services.

Linnaeus will preside at a disputation on December 18 [the dissertation Linnaeus was to preside for was, Noxa insectorumLinnaeus, Carl Noxa
insectorum
, diss., resp. M. A.
Baeckner (Uppsala, 1752). Soulsby no.
1729.
] and be in Stockholm on December 19 or in the morning of December 20, if God wills it. Then, Bäck will have him as a guest again, as usual.

Linnaeus hopes Bäck will make the Queen [Lovisa UlrikaLovisa Ulrika, (1720-1782).
Swedish. Queen of Sweden 1751-1771.
Married to Adolf Fredrik. Mother of
Gustav III. Sister of Fredric II of
Prussia. Correspondent of Linnaeus.
] well again so that they can come to Ulriksdal, and Linnaeus asks Bäck to accompany him, to keep his good humour going and to encourage him.

upMANUSCRIPTS

a. original (KVA). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 196-197   p.196  p.197.